Historie v datech
 

2 tisíciletí př.n.l. usazování Ilyrských kmenů
2.století př.n.l. římská provincie
6.století první polovina dominace Byzance
6. století usazování Slovanských kmenů
10.- 13. století knížectví Zeta
10. století Benátky ovládly část jadranského pobřeží
13. století rozkvět měst
13. - 14. století Zeta součást velkého srbského státu
14. století Turecké dobývání území
1499 Černá Hora pod nadvládou Turků
16.-17. století Černá Hora částečně nezávislá, formální součást Turecka
1697 vláda dynastie Petrovičů
1830 -1851 vláda Petera II. Petrovic Njegos, moderní státní reformy
1852 Černá Hora prohlášena světským státem
1877 - 1878 rusko-turecká válka
1878 Berlín, Černá Hora uznána suverénním státem
1910 vyhlášeno království
1912 Balkánský svaz porazil Turecko a vytlačil jej z Evropy
1914 vstup Černé Hory do I. Světové války na straně Dohody
1916 - 1918 okupace Rakousko-Uherskem
1918 Království Srbů, Charvátů a Slovinců /Kraljevina SHS/
1929 Království Jugoslávie- Černá Hora součástí
1941- 1943 italská okupace - personální unie
1943 - 1944 německá okupace, partizánské hnutí
1945 Svazová republika Černá Hora - součást Jugoslávie
1945 - 1980 vládne Josip Broz Tito
1990 - 1995 Černá Hora podpora zachování Jugoslávie
1992 Černá Hora se Srbskem vytvořily Svazovou republiku Jugoslávie
1995 Daytonská schůzka - potvrzení hranic a uspořádání vztahů
1998 zvolen prezidentem Černé Hory Milo Djukanović
1999 Černá Hora převzala řízení státu - orgány, mimo armády
2002 svazové uspořádání Republika Srbsko a Černá Hora
2006 vyhlášení samostatného státu Republika Černá Hora