Historie v datech

6.-7. století - příchod Dánů do Dánska
9.-10. století - Vikingové
ca.920-ca.940 - panování Gorma Starého, zakladatele nepřetržité dynastie
ca.950-985 - Harald Modrozubý, přijetí křesťanství
1018-1042 - panování Knuta nad spojenou dánsko-norsko-anglickou říší
1154-1182 - Valdemar I. Veliký
1167 biskup Absolon z Roskilde zakládá Kodaň
1186-1213 - dcera Přemysla Otakara I. Markéta populární dánskou královnou Dagmar
1332-1340 - interregnum
1387-1412 - vláda Markéty I. v Dánsku, Norsku a od 1389 i Švédsku
1397-1532 - Kalmarská unie
1536 - reformace, prosazení luteránství
1625-1629 - tzv. dánská válka v rámci třicetileté války
1660 - Frederik III. zavádí absolutismus
1788 - zrušení nevolnictví
1807-1814 - spojenec Francie
1814 - ztráta Norska
1849 - ústava, vznik konstituční monarchie
1914-1918 - neutralita
1940-1945 - německá okupace
1949 - vstup do NATO
1972 - Markéta II., druhá panovnice na dánském trůnu
1973 - vstup do Evropského společenství (EU)