Historie v datech – přehled

   

3400 – 2140 př. Kr. – Stará říše
2140 – 1550 př. Kr. – Střední říše
1550 – 1080 př. Kr. – Nová říše
1080 – 332 př. Kr. – Velekněžské dynastie
525 př. Kr. – Egypt se na téměř dvě století stal perskou provincií
332 – 30 př. Kr. – Egypt v roce 332 dobyt Alexandrem Velikým a nastolena vláda Ptolemaiovců
30. př. Kr.  – 395 po. Kr. –Egypt římskou provincií
395 – Byzantská nadvláda nad Egyptem
600 – trpěl vpády perskými
642 – byl dobit Mohamedány a stal se zemí většinou mohamedánsko-arabskou
749 – Vyvražděni Umájjovci a nastupuje dynastie abbasovských chalífů vládnoucích 500 let
969 – 1171 – Fátimovci
1171 – 1250 – Ayubovci
1250 – 1517 – Mameluci
1517 – 1914 – Součást Osmanské říše – vysoká míra autonomie

1805 – Albánec Muhammad Alí se nechal zvolit egyptským pašou a vytvořil centralizovaný stát

1869 – otevřen Suezský průplav
1882 – Britská okupace – formálně stále pod Osmanskou říší.
18. 12. 1914 – oficiálně zrušený turecko-egyptský svazek a vyhlášen britský protektorát.
1914 – 1922 – Britský protektorát
28. 2. 1922 – Vyhlášena nezávislost – Egyptské království.
1922 – 1953 – království ( dynastie Muhammada Alího vládla v letech 1805 – 1953 )
26. 7. 1952 – Červencový převrat donutil krále Fárúka k abdikaci
18. 6. 1953 – Zrušena monarchie, vyhlášena republika
11. 9. 1971 – Vyhlášena ústava
6. 10. 1981 – prezidentem zvolen Muhammad Husní Mubárak