Místopis -  druhá část


Jižní Zadunají

        Nedotčené lesy, širé roviny a zasněná údolí uprostřed mírných kopců charakterizují tento pruh země jižně od Balatonu, mezi Dunajem a jižní hraniční řekou Drávou, která dříve tvořila jih římské provincie Pannonia, dnes je střediskem cestovního ruchu známým jako Jižní Zadunají (jižní Transdanubie). 

ma_083_sm.jpg 2.7KKaposvár 

        Při procházce působivými uličkami hlavního města župy Somogy, ležícím na trase mezi Balatonem a pohořím Mecsek, můžeme objevit barokní, klasicistní i romantické budovy, krásné sochy a upravené parky. Muzeum Rippl-Rónai představuje maďarské výtvarné umění od roku 1860 až do současnosti. Místní lidové umění proslavilo Buzsák daleko za hranicemi země.


Zalakaros 

        Lázně jsou nejmladšími a nejoblíbenějšími v zemi. Umožňují komplexní léčbu: vanové lázně, vodní trakce, saunu, 3 nekryté bazény, 50ti metrový sportovní bazén a dětský bazén. Voda 96°C horkého pramene léčí onemocnění pohybového ústrojí, revmatismus, ženské a nervové potíže. Termální lázně se nacházejí uprostřed lázeňského parku v blízkosti hotelů, prázdninových domů a kempů. 


Szenna

        Čarokrásně položená idylická vesnička v oblasti Zselicség uchovává specifickou lidovou kulturu jižního Zadunají. Přírodní chráněná oblast Zselicség může posloužit množstvím vzácných rostlin a zvěře. Typický stavební sloh ze středověku lze vidět ve Vesnickém muzeu.


Szigetvár 

        Po bitvě s Turky v roce 1566 se hrad stal symbolem nezištné lásky k vlasti. Po měsíčním obléhání se obránci pod vedením hradního hejtmana Miklóse Zrínyi vrhli v krajním nebezpečí proti enormní turecké přesile a obětovali svůj život v boji muže proti muži. Výstava o historii hradu a jeho hrdinech je uspořádána v Muzeu.


Pohoří Mecsek

ma_053_sm.jpg 3.6K         Vesničky rolníků rozkládající se mezi vrchy vysokými 500 metrů se nejlépe hodí na prázdninový pobyt na čistém vzduchu, u dobrého jídla, uprostřed nádherně barevné chráněné přírody. Nejvyšší horou této oblasti je vrch Zengő (682 m). Pevnost Máré u Magyaregregy tvoří rytířský hrad vystavěný na půdorysu pětihranu s historickými a přírodovědnými exponáty. Vlastivědné muzeum německé národnosti v Ófalu ukazuje v památkově chráněném selském domě soustružnickou dílnu. V Szászvár informuje Hornické muzeum o místní těžbě uhlí. V Kárász můžeme navštívit starou hrnčírnu, která i dnes vyrábí. V Mecseknádasd stojí jedna středověká a jedna barokní památka: kaple Sv. Štěpána ze 13. století s freskami z 15. století (hřbitov) a zříceniny hradu Réka. U Zengővárkony bylo odhaleno pravěké sídliště, jehož nálezy se nacházejí na hradě Pécsvárad. 


Pécs 

ma_073_sm.jpg 3.0K         Tajuplné římské hrobky, turecké kopulovité mešity a štíhlý minaret, umělecká keramika Zsolnay, grandiózní obrazy Csontváry, dekorativní vzory Vasarely, raně kvetoucí mandlovníky, útulné lokály a kavárny - to je Pécs (Pětikostelí), 2000 let staré město se středomořskou atmosférou, ležící při jižním úpatí pohoří Mecsek. Na náměstí často panuje čilý ruch: každý první pátek v měsíci se pořádá trh starožitností, o víkendech se přidává folklór a burza automobilů, o nedělích přicházejí trhovci se zvířaty. V dobách římských byla Pécs nazývaná Sopianae důležitým střediskem raného křesťanství. Při vykopávkách byly nalezeny stavby dalekosáhlého významu z 5. století: Mausoleum raného křesťanství na náměstí Szent István tér uchovává kapli o jedné lodi, malbami zdobenou hrobku a kryptu. Římská náhrobní kaple v ulici Apáca má tři lodě, dlažební mozaiku z 2.- 4. století a nástěnné malby. Hrobka Krug na náměstí Dóm tér ukazuje raně křesťanské fresky. I Bazilika na tomto náměstí patří k nejcennějším svědectvím středověkého umění v Maďarsku. Barbakane ze 16. století na ulici Esze Tamás je kruhová bašta s lemovanou obloukovou branou a střílnami. Turci zde rovněž zanechali své památky z doby jejich 150ti-leté nadvlády: Mešitu Ghasi Kasim Pascha s nápadnou kopulí, mihrábem a okny s lomenými oblouky, která byla později upravena na katolický kostel. Mešita Jakowali Hassan Pascha, nejlépe zachovalá mohamedánská stavba v Maďarsku, slouží jako Muzeem předmětů turecké historie a umění. Náhrobek Idrise Baby na vrchu Rókus se stal jako turecké poutní místo. Lázně Memi Pascha byly přestavěny na lázeňské muzeum. ma_074_sm.jpg 3.6K Turistickým magnetem je studna Zsolnay na hlavním náměstí Széchenyi - skvost secese. Z početných uměleckých sbírek jmenujme na prvním místě Muzeum Csontváry, v jehož neorenesančním paláci vynikají impozantní díla velkého malíře romantizmu, symbolismu a expresionismu Tivadar Csontváry Kosztky. Výstava keramiky Zsolnay s dějinným nástinem a jednotlivými kousky věhlasného Zsolnay porcelánu, jež byly vyznamenány Zlatou prémií Světové výstavy v Paříži v roce 1878: Pamětní pokoj Zsolnay. Dům s číslem 4: Moderní maďarská galerie s díly výtvarných umělců z 19. a 20. století. Dům s číslem 5: představuje 250 abstraktních a surrealistických děl od Endre Nemes. Muzeum umělkyně Erzsébet Schaár s její poslední kompozicí soch "Ulice". Dům s číslem 6: obrazy, grafiky a sochy prvního maďarského nonfiguristy Ference Martyna. Lékárenské muzeum "U mouřenína" na ulici Apáca přibližuje v prostředí neorokokového vybavení a krásného porcelánu Zsolnay dějiny farmacie ve městě a v celé župě. Památkově chráněná lékárna "U granátového jablka" na náměstí Széchenyi tér má zařízení z ořechového dřeva z doby Ludvíka XIV. Etnografická výstava na ulici Rákóczi ukazuje lidové umění a předměty denní potřeby německé a jihoslovanské národnosti v župě Baranya. V Moderní maďarské galerii jsou sbírky prací z předešlých třiceti let. Přírodovědecká výstava na ulici Rákóczi představuje floru a faunu pohoří Mecsek a okolí. Muzeum historie města v ulici Felsőmalom ukazuje vedle místních událostí také dokumenty o kožedělné výrobě v Pécs. 


Pécsvárad 

        Hrad ze 13. století patří k nejvýznamnějším svědectvím středověkého stavitelského umění v Maďarsku. Spočívá na základech benediktinského opatství z 11. století založeného králem Štěpánem. Nejlépe se dochovaly Stará věž (dnes hotel), jakož i zpřístupněná loď a freskami zdobený kúr Opatského kostela, který je dnes Hradním muzeem ochraňujícím archeologické exponáty z hradu a opatství. 


Orfű 

        K nabídce prázdninového střediska v údolí Orfű patří vodní mlýn z 19. století včetně bytu mlynáře, tažného a olejového mlýna. Vodní ráj tvoří čtyři umělá jezera: Orfű (vhodné pro koupání a rybaření), Pécsi (pláž, vodní sporty, rybaření), Hermann Ottó a Kovácsszénájai (chov ryb). Pěší turisté, cyklisté a jezdci na koních mohou podnikat výlety po pobřeží. 


Abaliget 

        V tomto prázdninovém místě, na břehu jezera Abaliget (veslování, rybaření), se nachází jeskyně s křišťálově čistým vzduchem a podzemním potokem. Jeskyní vede 1,5 km dlouhá pěší stezka. 


Villány 

 
ma_076_sm.jpg 2.6K      
       V srdci historické vinařské oblasti, ve které se z hroznů lisují zejména červená vína, se můžeme v Muzeu vín dozvědět mnohé o práci vinařů, prohlédnout si vinařské náčiní, ochutnat i koupit si víno. Na přírodně chráněném vrchu Templom v otevřeném vápencovém lomu jsou k vidění zkamenělé amonity, pravěká zvířata vymřelá před 240 miliony lety. Na vrchu Szársomlyó v Nagyharsány vzdáleném 6 km se vyskytují vzácné rostliny a zvířata, např. již v lednu kvetoucí maďarský ocún, užovka a káně. Na svahu je také tábor umělců s Parkem soch. Ve Villánykövesd lze navštívit řadu chráněných vinných sklípků. 


Siklós 

        V širokém okolí známý středověký hrad, který by poprvé zmiňován již v roce 1190. Běh dějin lze nejlépe vyčíst z románských oken, uměleckých arkýřů maďarské gotiky a stejně staré hradní kaple a renesančního barbakánu s vytahovacím mostem vedoucím k baroknímu hradnímu zámku. Hradní muzeum na náměstí Vajda János tér je žalářem, zámeckým muzeem i lapidáriem.


Harkány 

        V těchto mezinárodně uznávaných lázních se nachází sirný pramen, jehož voda obsahuje ve světě jedinečné plynné sulfidy. V termálních lázních pomáhají vanové a sedací lázně, léčivá voda a bahenní terapie při revmatických potížích, chronickém kožním onemocnění, při rehabilitaci po nehodách, zlomeninách kostí a zánětu kloubů, zánětu nervů a ženských nemocí. Hydro a elektroterapie probíhají pod odborným lékařským dohledem. Na žaludeční potíže jsou předepisovány pitné kúry. Prázdninovým hostům jsou k dispozici nekryté plavecké bazény a brouzdaliště. 


Mohács 

        Nejjižněji položené město Maďarska. Po zničující porážce u Mohácse dne 29. srpna 1526, při které padlo 20.000 maďarských vojáků a mezi nimi také král Ludvík II., počala 150 let trvající turecká nadvláda. Tuto dobu připomíná národní lidový postní zvyk na zastrašení Turků: průvod křiklavých masek procházející městem vždy začátkem února. Pamětní kostel na bitevním poli vznikl roku 1926 z veřejných příspěvků. V základech votivního kostela vystavěného v byzantském slohu, který pojme na 3600 osob, symbolizuje každý kilogram pamětní hroudy země ze 3000 obcí, 52 měst a 25 župních dvorů národní soudržnost. V muzeu Dorottya Kanizsai lze zpětně sledovat historii města a bitvy. Lidové kroje a textilní umění Chorvatů, Srbů a Slovinců v Maďarsku jsou vystaveny v Muzeu národností. Historický památník Mohács na původním bitevním poli zahrnuje hromadné hroby, náhrobní kameny, kříže a válečně-historickou a archeologickou výstavu.

ma_084_sm.jpg 2.3K


Szekszárd 

        Sedm pahorků, na nichž zraje réva pro zdejší vína, obklopuje toto poklidné téměř tisícileté městečko. V centru tradiční vinařské oblasti Szekszárd se každoročně v září slaví účastí v pestrobarevném slavnostním průvodu Festival vinařů. Vlastivědné, archeologické a etnografické exponáty nabízí návštěva Muzea Mór-Wosinsky. Na významného rodáka, maďarského básníka a překladatele Mihály Babits, upomíná Pamětní muzeum v ulici nesoucí jeho jméno. Ve dvoře klasicistního Župního domu byly zachovány zbytky zdiva Benediktinského opatství z 12. století. V radnici samotné byla uspořádána výstava v upomínku na Ference Liszta. Je zde křídlo, dopisy a plastika uvedeného geniálního pianisty a skladatele maďarského původu. 


Gemenc 

        Nejhezčím lesním hájem Maďarska jsou hvozdy v Gemence, rezervace s divokou zvěří o rozloze 50.000 ha. Nespočet rybníčků, močálů, stojatých vod a ostrůvků charakterizuje tuto chráněnou krajinnou oblast, ve které zůstal zachován její původní stav s typickým rostlinstvem a zvěří navzdory regulaci Dunaje. Ve stoletém pavilonu u vchodu do rezervace lze obdivovat výstavu trofejí. Přístup do gemenckého lesa je omezen, návštěvy jsou možné pouze na loďkách nebo úzkokolejkou. 


Severní Maďarsko

        Nejvyšší maďarské hory se táhnou na severu země mezi Dunajem a Tiszou. Pohoří Cserhát, Mátra, Bükk a Zemplén, vysoká 700-900 metrů, nabízejí jedinečné přírodní a kulturní bohatství. Organizace UNESCO chrání jako světové kulturní dědictví krápníky v jeskyních Baradla, jádro vesničky Hollókő, jakož i fosilie u Ipolytarnóc a biosféru rezervace na vrchovině Bükk. Návštěvník tu nalezne množství hradů, měst a stavebních památek, léčebných lázní a tichých rekreačních míst, jejichž okolí si může projet na koni, úzkokolejkou nebo projít pěšky. Tato krajina nadchne pěší turisty, botaniky a geology stejně jako lovce, rybáře nebo jednoduše pozorovatele světa zvířat. 


Gyöngyös 

        Místo je výchozím bodem pro túry pohořím Mátra. V Muzeu Mátra lze vidět rovněž něco mimořádného: nepoškozenou kostru mamuta, největší evropskou sbírku vajec ( 37.000 kusů), žijící včelí rodinu, diorámu s flórou a faunou Mátry, brouky, motýli, ryby, ještěry a obojživelníky.


Hollókő 

        První vesnička na světě, která byla organizací UNESCO prohlášena za dědictví lidstva, si zachovala uprostřed pohoří Cserhát svoji středověkou strukturu. Od znovu vybudování vesničky po zhoubném požáru začátkem našeho století se v centru této obývané vesničky-muzea s celkem 65 domy a kouzelným bílým kostelíkem nic nezměnilo. 19. století připomíná dětská školka, poštovní úřad, tkalcovna, lázně a hospůdka. Ve většině domů lze ubytovat prázdninové hosty. Vesnické muzeum umožňuje nahlédnout do kdysi běžného soužití tří generací. Na sousedním kopci stojí nedávno restaurovaný hrad ze 13. století. 


Kékestető 

        Nejvýše položené místo Maďarska se nachází na hoře Kékes (1015 m) v pohoří Mátra. Z vyhlídkové věže vysoké 50 metrů se otevírá nádherný rozhled do okolí. Oblast zimních sportů má tři sjezdařské tratě s vleky. Kékestető je spolu s nedaleko ležícím střediskem Galyatető (965 m) vyhledávaným klimatickým lázeňským místem a sanatoriem. 


Parád 

        V jednom z nejstarších lázeňských míst země se plní do lahví známá léčivá voda "Parádi víz", která zmírňuje potíže při onemocnění dýchacích cest a žaludku. V Parádfürdő nás překvapí koupaliště Peres s léčivou vodou. Atrakcemi zdejšího místa jsou ale panská, červeným mramorem obkládaná tzv. Cifra-stáj a Muzeum kočárů, jehož nádherné vozy svědčí o světové kariéře maďarského dopravního prostředku. Parád je centrem Palóczů, které charakterizuje pestrý lidový kroj s jedinečným čepcem a tkalcovské práce s rozmanitými vzory. Mistrovská řezbářská díla můžeme obdivovat v dílně lidového umělce Joachima Asztalos. V Parádfürdő se nachází také Sbírka minerálních vod čítající 350 lahví z 25 zemí. V sousedním Parádsasváru dominuje původní zámek prvního maďarského ministerského předsedy Mihály Károlyi, kde se v současnosti konají letní folklórní festivaly. 


ma_070_sm.jpg 2.5K
Mezőkövesd 


        Hlavní město kraje Matyó tvoří osady Mezőkövesd, Tard a Szentistván. Pro národnostní skupinu Matyó je typické: katolická víra a nádherné pestré kroje pro ženy i muže. Muzeum Matyó představuje život této skupiny lidí. Léčivá voda v oblíbených lázních Zsóri na okraji města léčí revmatizmus, záněty kloubů a ženské nemoci. Ke koupališti patří mimo jiné i 33 metrový plavecký bazén a bazén s umělým vlnobitím. 


Eger 

 
ma_034_sm.jpg 2.9K       
       Tisíc let staré biskupské sídlo - dnes arcibiskupství - je jedním z nejhezčích barokních měst Maďarska s věhlasnou minulostí a pozoruhodnými soubory památek. Toto město bylo pojmenováno "městem lásky k vlasti" díky hradnímu hejtmanovi Istvánu Dobó, který v roce 1552 hájil město společně s několika odvážnými muži celý jeden měsíc proti dvacetinásobné vojenské přesile Turků. Eger je také městem lázní, studentů a vína. Výtečná červená a bílá vína lze ochutnat v prastarých sklepích historické vinařské oblasti. Klasicistní Bazilika na náměstí Esterházy tér, druhý největší kostel Maďarska s největšími varhanami v zemi, byl postaven v roce 1837 za pouhých pět let. Arcibiskupský palác rovněž na náměstí
ma_040_sm.jpg 3.0K Esterházy tér slouží současným biskupům v Egeru již po dobu 250 let jako rezidence. O jeho historii se můžeme dozvědět na výstavě v Arcibiskupském kabinetu. Pozdně barokní Lyceum na náměstí Esterházy tér vzniklo koncem 18. století, původně jako univerzita. Dnes zde sídlí Vysoká škola pedagogická, v jejímž horním poschodí se nachází jedna z nejobsáhlejších knižních sbírek země. Knihovna církevní provincie se 130.000 svazky, starými kodexy a v Maďarsku jediným dopisem Mozartovi. Ve věži hvězdárny Spekula se zachoval div techniky astronomie z roku 1776, mimořádně zajímavý Periskop, který v zatemněné místnosti zobrazuje na bílou stolní desku život města. Na dvoře Župního domu v ulici Kossuth Lajos stojí původní vězení, které ve svém autentickém prostředí prezentuje výstavu o historii města s názvem Župa Heves a Eger v 18. a 19. století. Součástí areálu je i Muzeum sportu. Hradní muzeum pojmenované podle Istvána Dobó zahrnuje obrazárnu (italské, nizozemské, francouzské, rakouské, maďarské obrazy ze 16. -18. stol.) s výstavou o historii hradu, lapidárium, muzeum-žalář, razírnu mincí a panoptikum. Pod hradem se rozprostírá systém sklepů s kasematy, na hradním nádvoří byl pochován Géza Gárdonyi a v domě, ve kterém původně žil, bylo zřízeno jeho Pamětní muzeum. Minaret je nejseverněji položená stavba z období nadvlády Turků v ma_036_sm.jpg 2.4K Evropě. Lidové umění Palóczů se představuje na náměstí Dobó v domě číslo 6 s podomácku tkanými a vyšívanými textiliemi, keramikou, kožešnickými výrobky a slavnostními kroji. Lékárnické muzeum na ulici Széchenyi představuje typický porcelán Habánské fajáns. Řecko-ortodoxní srbský kostel se honosí nádhernou ikonostas z roku 1789. Turecké lázně v ulici Fürdő připomínají lázeňskou kulturu doby osmanské v Maďarsku (1526-1686). Zmírňují potíže pohybového ústrojí. Koupaliště na náměstí Petőfi tér se 6 bazény je v provozu po celý rok. Ohnivá červená vína, zejména věhlasnou egerskou Býčí krev, jejichž hrozny rostou v okolí Egeru, lze ochutnat ve starých tufových vinných sklepích v Údolí krásných žen. 


Egerszalók 

        Termální pramen vyvěrající ve volné přírodě v blízkosti osady nabízí unikátní pohled. 


Pohoří Bükk 

        Rozsáhlá vápencová oblast patří k území Národního parku Bükk. Velmi zajímavá je náhorní planina Bükk, rozprostírající se ve výšce 900 m mezi skalnatými vrcholky hor. Dalšími pozoruhodnostmi jsou křišťálově čirý pramen Szalajka, tzv. Závojový vodopád, stinné jezero Hámori a věhlasné jeskyně Szeleta, Istállóskő a Suba-lyuk, známé svými cennými prastarými nálezy. 


Szilvásvárad 

        Oblíbeným výletním místem Národního parku Bükk se stalo idylické údolí Szalajka. Protékající potok zde kaskádovitě stéká ze 17-ti metrové výšky a vytváří známý Závojový vodopád. Lesnické muzeum v údolí Szalajka seznamuje se způsobem života a práce dříve zde usídlených uhlířů. V Domě Orbán na ulici Miskolc jsou k vidění prastaré medvědí a mamutí kosti z jeskyní pohoří Bükk jakož i zkamenělý kmen stromu.


Miskolc 

        Toto třetí největší město Maďarska leží na úpatí pohoří Bükk. Protéká jím říčka Szinva. Nejvýznamnější stavební památkou Miskolce je Řecko-ortodoxní kostel na náměstí Deák tér s nádhernou 16 metrů vysokou ikonostas, která líčí v 88 obrazech život Ježíšův, a obrazem milosrdné "Černé Panny Marie z Kazán", kterou darovala carevna Kateřina II. Sousední Maďarské ortodoxní církevní muzeum uchovává tematicky nejbohatší kolekci země. Na hoře Avas stojí symbol města - reformovaný kostel na Avasu, mimořádně krásná gotická síňová stavba se zvonicí ze 16. století (zvonkohra zde hraje každou čtvrthodinu). V blízkosti se nacházejí vinné sklepy a rozhledna Avas. Minoritní kostel a klášter na náměstí Hősök tere nesou znaky barokního slohu 18. století. Evangelický kostel na nádvoří Luthera krášlí fresky od Bertalana Székely. V sousedním Diósgyőr se nachází pozoruhodné Hradní muzeum. Ve středověku byl tento objekt se čtyřmi rohovými věžemi sídlem tehdejší maďarské královny. Výstavu o historii pevnosti můžeme navštívit v rondelu, zatímco hradní lázně, umístěné v rozsáhlém malebném parku, sauna či bazén v jeskyni nám poslouží k oddechu. 

ma_042_sm.jpg 2.8KLillafüred 

        Úzkokolejka nás přivede přímo do Lillafüred, malého, velmi oblíbeného prázdninového místa s romantickým hotelem Palota u jezera Hámori. V jeskyni Szent István můžeme na úseku 170 m obdivovat krápníky, jeskyně Anna či Petőfi se zase pyšní jedinečnými vápencovými obrazci - nejjemnějšími usazeninami na rostlinách, které se vyskytovaly před 40.000 lety. V městské části Miskolc-Tapolca překvapují ve světě ojedinělé přírodní termální a jeskynní lázně na promenádě Pazár István sétány, kde návštěvníky masíruje prudký vodní proud, a kde se skalním tunelem lze dostat ke dvěma podzemním prohlubním, jejichž voda léčí klouby, revma, srdce a cévní potíže. Také zdejší vzduch velmi prospívá dýchacím cestám.


Szerencs 

        "Brána do oblasti Hegyalja" se pyšní renesančním Hradním zámkem ze 16. století, který mimo jiné patřil rodině Rákóczi. Dnes jsou zde soustředěny sbírky Muzea Zemplén - historie hradu, nábytek, ošacení, zbraně, jakož i zlatotepecké práce z doby knížete Zsigmonda Rákóczi. Sbírka 825.000 pohlednic je největší výstavou pohlednic na světě. Mezinárodní sbírka cukru v druhém největším Muzeu cukru v Evropě obsahuje 800 vzorků z 50 zemí. 


Tokaj 

        Město se stalo střediskem historické vinařské oblasti Tokaj-Hegyalja, kde za slunného podzimního počasí na klimaticky příznivých stráních zrají hrozny světoznámého "krále vín a vína králů" - slavného tokajského vína. O historii vína, které se získává z pozdních hroznů s vysokým obsahem cukru a kterému se ve středověku dostalo uznání i jako léku, informuje Tokajské muzeum. Obsáhlá sbírka ikon muzea působí na řecké obchodníky s vínem podobně jako Řecko-ortodoxní kostel, jehož prostory jsou dnes využívány k výstavám a koncertům. Útulným pohostinským zařízením je Rákócziho sklípek. Po řece Tiszy lze na podzim podnikat projížďky na loďkách či parníkem až do Sárospatak, kde mohou návštěvníci nocovat v kempu nebo v hotelu. Pěší stezky vedou krajinou s chráněnými rostlinami až k panoramatu na vulkanické hory Nagy (516m). 


Nyíregyháza 

        Upravené parky a pestré květinové záhony klidného města nadchnou milovníky procházek, čilý kulturní život zase potěší náročné návštěvníky koncertů. Evangelický kostel na náměstí Luther tér se zvonkohrou v průčelí navrhl italský architekt, zatímco nejvýraznější budovy města jsou dílem maďarského eklektika Ignáce Alpára - radnice na náměstí Kossuth tér, před časem renovovaný hotel a Casino Korona a také Župní dům. Ulička Zrínyi vděčí za svoji důvěrnou atmosféru secesním domům s nádhernými mozaikami. Tři kilometry za městem se v dubovém lese o rozloze 500 ha nachází již 300 let známé sodné jezero a také mimořádně oblíbená rekreační oblast Nyíregyháza-Sóstófürdő. V lázních uprostřed parku v ulici Berenát se léčí zejména pohybové ústrojí, klouby a ženské potíže. 


Máriapócs 

        Řecko-katolická bazilika se stala díky obrazu zázračné plačící Svaté panny věhlasným poutním místem. Papež Pius XII. propůjčil kostelu dokončenému v roce 1756 statut Bazilica minor. V roce 1991 ji během svého pobytu v Maďarsku navštívil papež Jan Pavel II.


Nyírbátor 

 
ma_001_sm.jpg 3.0K       
       Kostel sv. Jiří z 15. století je vyzdoben decentněji než katedrála Canterbury, architektonicky však vykazuje více bravury velkolepého stavitele, františkánského pátera Johannese. Mistrovské dílo gotiky se síťovou klenbou, tesanými hlavicemi sloupů a okny z barevných skel, vzniklo jako rodinná hrobka knížete Báthoryho. Zvučné varhany a výtečná akustika předurčují kostel v Nyírbátoru ke koncertům. Nádhernou práci maďarských řezbářů představují přilehlá Zvonice a honosná renesanční křesla (vystavená v budapešťském Národním muzeu). Nejkrásnější ozdobou římsko-katolického Minoritního kostela, jehož gotické prvky byly modernizovány v baroku, je hlavní oltář s plastickými výjevy utrpení Páně. Muzeum Báthori umístěné v barokním řádovém domě minoritů v ulici Károly Mihály ukazuje svědky historie města jako např. kúr z roku 1511 a předměty z aristokratických rodin.


Tákos 

        Reformovaný kostel v ulici Bajcsy Zsilinszky nese přídomek "bosá Notre Dame" a je perlou zdejšího stavitelského umění. Pomalovaný dřevěný strop kostela se skládá z 32 kazet s rozličnými květinovými vzory. 


Csaroda 

        Již více než 700 let stojí v ulici Kossuth elegantní kostel. Při restaurátorských pracích počátkem našeho století zde byly objeveny původní fresky s výjevy svatých a apoštolů ze 13. století. Šestihranná zvonice s fiálami pochází z 18. století. 


Sárospatak 

        Nejznámější městečko země - "Cambridge" maďarských velikánů ducha - bylo preferovaným majetkem knížete Rákóczi II., vůdčí osobnosti osvobozeneckého boje proti Habsburkům. Nejstarší částí hradu Rákóczi je Červená věž, pozdně renesanční lodžie a knížecí palác s muzeem Rákóczi, jehož sbírky zachycují historii rodiny Rákóczi, průběh osvobozeneckého boje, život oligarchie a vrchnostenskou knihovnu ze 16./17. stol. Muzeum seznamuje rovněž s kulturou vinařství a vinohradnictví oblasti Hegyalja, vystavuje keramiku a práce kameníků. Původní hradní kostel s barokními varhanami a největším dřevěným oltářem v zemi je jednou z nejcennějších gotických stavebních památek v Maďarsku. V Muzeu reformované univerzity se můžeme seznámit s počínající historií školy (1531), shlédnout sakrální umělecké klenoty a impozantní Velkou knihovnu s několika prvotisky. Římsko-katolická církevní sbírka v ulici Szent Erzsébet se nachází v horním patře bývalého jezuitského kláštera. Ve školní zahradě jsou instalovány sochy významných osobností a při procházce městem se dají objevit výtvory moderní architektury. Z přístavu na Bodrogu vyplouvají pravidelně lodě do Tokaje.


Aggtelek 

        Jedny z největších krápníkových jeskyní v Evropě, jeskyně Baradla v Aggtelek, jsou součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Vědci je považují za světový fenomén. Sedmnáctikilometrový úsek na území Maďarska uchovává tajemný pohádkový svět s podzemními potůčky, skalními dvoranami a krápníky udivujících rozměrů. Jeskyně zasahuje až na území sousedního Slovenska, kde se nazývá Domica a jeskyně zde již nedosahuje takové rozlohy. Jeskyně nejsou pro turisty propojeny. Trasy na maďarské straně začínají u třech vstupů: Jósvafő a Vöröskő, od krátkých a středně dlouhých tras na zpevněných a osvětlených betonových cestách, až po dlouhé a dobrodružné trasy s kapesními svítilnami (pouze po předešlé domluvě). Muzeum jeskyně hned u vchodu do Aggtelek informuje o zpřístupnění krápníkových prostor veřejnosti a archeologům, upozorňuje na zvláštnosti bohatého světa zvířat a rostlin na 20.000 ha velkém krasovém území v Aggtelek, které bylo v roce 1979 vyhlášeno biosférickou rezervací. 

ma_002_sm.jpg 2.5K


Jósvafő 

        Idylické a klikaté cestičky vedou k malé horské vesničce, kterou protéká potok Jósva, a ve které byl vytvořen umělý vchod do jeskyně Baradla. Dostaneme se tak do 30 m vysokého Sálu obrů s četnými krápníkovými obrazci a také do Jeskyně míru. V této jeskyni se vdechováním zdejšího vzduchu léčí astmatické potíže. Ve vzdálenosti 2,5 km se nachází Červený rybník a další vchod do jeskyně Baradla.