Sjednání nové pojistné smlouvy

       
Krátkodobé cestovní pojištění
do zahraničí (do 90 dnů)
Cestujte bez obav z nečekaných událostí.
Za odpočinkem či za prací, po celém světě.
Krátkodobé cestovní pojištění
na cesty po České republice (do 90 dnů)
Cestujte po České republice bez obav z nečekaných událostí.
Dlouhodobé cestovní pojištění
do zahraničí (od 91 až 365 dnů)
Cestujte po celém světě bez obav z nečekaných událostí.
Za odpočinkem či za prací, celoroční pobyty nebo opakované výjezdy.
Pojištění zrušení cesty
STORNO
Pojistěte se pro případ, že vůbec neodjedete.
Pokud ze závažných důvodů zrušíte plánovanou cestu,
uhradíme vzniklé náklady s tím spojené.