Místopis  -  Oslo

 

        Město o 454 km2, z nichž přes polovinu zabírá les. Je obydleno asi 500 tisíci obyvateli a rozkládá se na konci Oslofjordu. Součástí města je i 40 ostrovů. 

no_043_sm.jpg 7.1K        Historie tohoto města je ve svých počátcích spojena s Vikingy. Je doloženo, že již v 8. století se zde nacházelo sídliště. Město samo bylo založeno roku 1048, kdy Harald Hardråde objevil známky jeho předchozího osídlení. V roce 1348 bylo město zpoloviny "vypleněno" morem. Poté se Norsko stává provincií Dánska a hlavním městem je nadále Kodaň. V roce 1624 bylo Oslo zahlceno ničivým požárem. Město bylo znovu obnoveno dánským a norským králem Kristiánem IV. ,vystavěno již v renesančním duchu a pokřtěno na Christianii. V tomto období byl na renesanční zámek přestavěn i Akershus. Od roku 1925 je opět užíván původní název - Oslo.

         Oslo je hlavním městem Norska a je sídlem státních orgánů. Nachází se zde parlament, královský palác, radnice, sídlí zde i vláda. Nejstarší norská univerzita z roku 1811 je právě zde. Bezpočet muzeí a kulturních zařízení je vhodným útočištěm pro případ nepříznivého počasí. Níže uvedený okruh pamětihodností není vyčerpávající. Každý, kdo navštíví Oslo, si však může učinit bližší představu o možnostech kulturního života prostřednictvím zdarma poskytovaného průvodce (Oslo Guide), který je každoročně vydáván a poskytuje přehled o historii města, muzeích a pamětihodnostech, možnostech výletů, ubytování a nakupování. Obsahuje i mapku centra včetně výrazně vyznačených míst hodných pozornosti a dopravních spojení. Tento průvodce je měsíčně doplňován informačním přehledem "What´s on in Oslo", který je opět zdarma k dispozici. Všechny tyto materiály a mnohé další jsou k dispozici v turisticých informačních centrech. Nově jsou na frekventovaných místech rozmístěny i trhací plány města, které svou šíří přesahují mapku v Oslo Guide.  Informační centra poskytují i jiné služby, například zajišťují ubytování nebo mohou rezervovat vstupenky na kulturní akce. Informační centrum se nachází například na hlavním nádraží (Oslo S) nebo v blíkosti radnice (Brynjulf Bulls palss).

no_036_sm.jpg 4.5K         Návštěvník Oslo má mnoho možností, jak město blíže poznat. Na této cestě mu může být vhodným partnerem Oslo-karta, která umožňuje volný vstup do muzeí (např. Akershus, Fram muzeum, Kon-Tiki muzeum, Munch muzeum, Radnice, Muzeum vikingských lodí), slevy na vleky, bezplatnou přepravu městskou dopravou, bezplatné parkování atd. V ceně karty je zahrnuta i padesátiminutová okružní jízda městem. Současné ceny karty jsou následující: dospělí (děti) 180(60) NOK/1 den, 290(80) NOK/2 dny, 410(110) NOK/3 dny. Rodinná karta - 400 NOK/1 den. Cena této karty není levná, ale za předpokladu, že jejímu použití předchází příprava, může se její koupě vyplatit. Jízdenka městské hromadné dopravy stojí 16 NOK, vstup do Lidového muzea 70 NOK, Munchovo muzeum 50 NOK, okružní mini jízda 85 NOK. To samo o sobě již přesahuje vynaložené investice. Pro lepší využití karty je vhodné zvolit i strategii "jednoho místa" - např. na ostrově Bygdøy se v blízkosti nachází několik muzeí, což šetří čas. Je zde Kon-Tiki muzeum, Fråm muzeum, Norské muzeum námořní plavby, Muzeum vikingských lodí a Norské lidové muzeum. Cena jednotlivých vstupenek představuje celkovou částku 185 NOK. Držba Oslo karty však nemusí znamenat maratón městem v rámci jednoho dne. Karta platí od jejího označení, kde je uvedena hodina a den a je platná určitý počet hodin - 24, 48 nebo 72. Pokud bude jednodenní karta označena odpoledne, druhý den dopoledne je stále platná, což umožňuje rozvrhnout síly. Obdobně můžeme dvoudenní kartu užívat během 3 dnů a třídenní během čtyř.

no_035_sm.jpg 5.0KNávštěvu Oslo lze však pojmout i následovně a s minimálními náklady, což je asi vhodnější pro osoby, pro které je město naprosto nové, a které se nacházejí v časové tísni:     Je možné podniknout pěší výlet městem, během kterého lze využít volných vstupů do některých objektů a prostor. Vhodným výchozím bodem je hlavní nádraží Oslo S, na které navazuje nejznámější a nejfrekventovanější ulice Oslo Karl Johans gate. Tato velmi živá ulice je plná obchodů, restaurací a hotelů, což přispívá i k jejímu rušnému nočnímu životu. Ještě před deseti lety bylo Oslo smutnějším severním městem, kde život po páté hodině odpolední usínal. Dnes je však situace naprosto jiná a to i v zimě. Karl Johans gate je široká třída, která vede ke královskému paláci. Na jejím počátku nalezneme budovu bazaru (Basarhallene cihlovou) z červených cihel, která v půlkruhu obklopuje Domkirke. Byla postavena v letech 1841-1858. Její podloubí je volně přístupné a skrývá řadu krámků se suvenýry, typicky norským oblečením, mořskými potvorami, šperky nebo třeba ovocem. Na druhé (vnitřní) straně budovy jsou umístěny restaurace a minigalerie, tento prostor je zákoutím poskytujícím oázu klidu v této hektické části města. Zde se nachází i Domkirke zasvěcený roku 1697 a modernizovaný v letech 1849 a 1850 v novogotickém stylu. Interiér kostela je velmi zajímavý a představuje pestrou mozaiku starého i moderního umění. Cenností je oltář zkompletovaný roku 1700 s centrální scénou poslední večeře. Zajímavostí je i barokní kazatelna instalovaná v době dokončení kostela. Obdobná kazatelna tohoto typu se nenachází v žádné sousední zemi. Je tedy norskou zvláštností. Originální jsou i barokní varhany. Okenní malby jsou dílem Emanuela Vigelanda z roku 1910. Při vstupu do kostela však především zaujmou výrazné moderní stropní malby z první poloviny 20. století. Pokračujeme-li po Karl Johans gate, v čísle 22 nalezneme Stortinget - norský parlament postavený roku 1866 (arch. Langlet). V létě jsou umožněny gratis prohlídky pro turisty. Odkloníme-li se nyní od Karl Johans gate a vstoupíme-li do Akersgate, vydáme se tak směrem k nejstarší stavbě Oslo - Gamle Aker Kirke. Tento kamenný kostel  je  nepřetržitě používán k církevním účelům již přes 900 let. Není známo, kdy byl přesně založen, mnohé hovoří však proto, že byl vystavěn okolo roku 1080 a již předtím zde bylo místo křesťanských bohoslužeb. Konají se zde i koncerty. Románská basilika se svými širokými sloupy vytváří atmosféru střetu věčnosti a nepatrnosti lidského života. Hned vedle vchodu blízko křtitelnice z 18. století se nachází úzký otvor ve zdi, za nímž podél románského sloupu vedou úzké schody zdí nahoru. Kostel bývá volně přístupný mezi 12 a 14 hodinou. Cestou ke Gamle Aker Kirke se nachází Olavskirke z roku 1856 v němž je umístěna jediná relikvie svatého Olafa - svatá paže. V blízkosti je i "Obchod svatého Olafa" s duchovní literaturou, dřevořezbami, betlémy, duchovní hudbou atd. Směrem ke Gamle Aker Kirke zůstaly zachovány dvě ulice s původní zástavbou z 19. století - Damstredet a Telthusbakken. Dodnes obydlené malebné domečky se tisknou svorně k sobě a ubírají se z prudkého kopce dolů.  Další vhodnou trasou je cesta od Gamle Aker Kirke na Karl Johans gate přes Frederiks gate, kde se nachází Historické muzeum, které nabízí následující expozice: historie Norska od doby kamenné do křesťanství, etnografické muzeum, sbírka mincí.  Vstup je opět volný, stejně jako do nedaleké Národní galerie, která se pyšní sbírkou norského a zahraničního malířství do roku 1945. Královský zámek, který byl postaven mezi lety 1824 a 1848, je důstojným završením Karl Johans gate. Vždy ve 13:30 probíhá výměna stráží, která je velmi formální a svým způsobem pitoreskní. Zámek sám přístupný není, ale zámecká zahrada ano a bezplatně. Dalším příjemným místem je přístav, respektive Rådhusplassen. Budova radnice dokončená roku 1950 a vyzdobená norskými umělci dominuje přístavu společně s pevností Akershus, jejíž některé prostory jsou volně přístupné. Pevnost se tyčí nad přístavem a poskytuje možnosti pěkných pohledů do přístavu i na okolní ostrovy. Z přístavu jezdí např. loď na ostrov Bygdøy. Oslo je tedy město, které umožňuje zážitky s minimálními náklady. Dalšími objekty a místy, jejichž návštěva není finančně náročná, jsou: budova parlamentu, Vigelandsparken, Muzeum architektury, ruina kláštera na ostrově Hovedøya, Geologické muzeum, Botanická zahrada, Paleontologické muzeum atd.  

no_039_sm.jpg 3.9K

Další typy pro návštěvu:

Munchovo muzeum - nachází se v blízkosti Tøyenhagen, parku, kde je umístěna botanická zahrada, zoologické muzeum a další volně přístupné prostory. V muzeu jsou vystavena Munchova díla reprezentující všechny jeho životní etapy. Z těch známějších jmenujme "Polibek", "Madonu", "Vampíra", "Maratovu smrt" atd. Místnosti v suterénu muzea jsou věnovány dokumentaci Munchova rodinného i uměleckého života. U vchodu do muzea lze zakoupit knihy o Munchovi, pohledy, plakáty, ale i trička, hrníčky a nevkusné suvenýry s potisky jeho obrazů.

Akershus  - tento středověký hrad byl v 16. století přestavěn. Ochozy pevnosti jsou volně přístupné a umožňují překrásnou vyhlídku na přístav a okolní ostrovy. Vstup do hradu je však možný jen se vstupenkou (20 NOK), která zahrnuje prohlídku nádvoří, jednotlivých sálů, kostela atd.

Radnice  - moderní budova z betonu z první poloviny 20. století obložená červenými cihlami. Její dvě věže udělily Oslu nový ráz. Bohatá na vnitřní výzdobu. V jedné z věží je umístěna zvonkohra se 38 zvony. Vstupné 25 NOK. 

Ibsenovo muzeum - jedná se o Ibsenův byt v Oslo, v blízkosti královského zámku, kde žil od roku 1895 až do své smrti. Byt je zařízen původním nábytkem. Vstupné je 40 NOK.

Vigelandsparken - rozsálý park, v němž se nacházejí sochy Gustava Vigelanda. Proslulý je především jeho monolit, který je určitým vyvrcholením celého parku. Přes 200 soch umístěných v parku zobrazuje fáze lidského života  a mezilidské vztahy. Zajímavostí je i kašna se šesti giganty, kteří nesou obrovskou nádobu. U vstupu do parku je obchod, kde lze koupit literaturu o Vigelandově životě a tvorbě a fotografie soch různých rozměrů. Co se však nikde nenajde jsou miniatury Vigelandových soch. Vigeland si totiž při podpisu smlouvy s městem v roce 1921 vymínil, že jeho sochy nebudou nikdy předlohou trojrozměrných napodobenin. Park není pouze turistickým cílem, i obyvatelé Oslo tu tráví své volné chvíle. V blízkosti je i otevřené koupaliště. U vchodu do parku je otevřena i příjemná kavárna. Vedle parku se nachází Vigelandovo muzeum (vstup 30 NOK).

V blízkosti zámeckého parku, v domě, který byl postaven roku 1867 se nachází Nobelův institut. Poskytuje prostory rozsáhlé veřejné knihovně a sídlí zde Norský Nobelův výbor. Tento výbor rozhoduje každoročně o nositeli Nobelovy ceny míru. Členové výboru jsou voleni parlamentem. Cena je udělována v budově radnice.  

no_033_sm.jpg 3.9K

Holmenkollen  - v místech, kde dnes nalezneme skokanský můstek a muzeum lyžování, byl zřízen první skokanský můstek již v roce 1892. Dnes zde můžeme navštívit expozici o historii lyžování, vyjet výtahem na vrchol můstku a zažít jeden  nejkrásnějších pohledů na Oslo nebo zůstat pod můstkem a zúčastnit se některého z letních koncertů, které se tu každoročně pořádají. Vstupné do muzea a na můstek činí 60 NOK. Další možností je popojet dále do stanice Frogneseteren. Cestou se naskytnou další krásné vyhlídky na město. Pak můžeme sejít zpět ke Holmenkollen nebo podniknout delší výlet k okolním jezerům.

Frammuzeum - na poloostrově Bygdøy. Je zde umístěna slavná loď Fram, která byla postavena roku 1892. S touto lodí jsou spojena jména Fridtjofa Nansena a Roalda Amundsena, kteří s ní podnikali na konci 19. století a v první polovině 20. století polární výpravy. V roce 1935 se loď navrátila po několika letech oprav do Oslo a byla vytažena na pevninu a ještě v témže roce získala vlastní budovu - dnešní muzeum. V roce 1990-92 bylo muzeum rozšířeno o stálou výstavu o expedicích na severní a jižní pól, o Amundsenových cestách s loděmi Gjoa a Maud, o životě zvířat v Arktidě a Antarktidě atd. Vstupné je 25 NOK. Muzeum je dosažitelné autobusem nebo lodí z Rådhusbrygge 3. Je však možné absolvovat i delší procházku přes poloostrov Bygøy.

Kon-Tiki muzeum - toto muzeum na poloostrově Bygdøy dokumentuje život a dílo Thora Heyerdahla. Jsou zde umístěny lodě, s nimiž podnikal své expedice - legendární Kon-Tiki z balzového dřeva, s níž se plavil v roce 1947 z Callao v Peru na ostrov Tuamotu v Polynézii (8 000 km, 97 dní) a papyrová loď Ra II, s níž podnikl plavbu dlouhou 6 100 km ze Safi na Barbados.  V muzeu lze shlédnout i filmovou dokumentaci o plavbě na Kon-Tiki, o výrobě papyrových lodí, archeologické nálezy z Polynézie, Galapág, Peru atd. Thor Heyerdal získal pro Norsko dosud jediného Oskara, a to za dokumentární film o plavbě s Kon-Tiki roku 1951. Kniha o této cestě byla přeložena do 66 jazyků.

Norské lidové muzeum - patří k nejstarším muzeím pod širým nebem na světě. Již v roce 1881 bylo muzeum založeno jako soukromá sbírka norského lidového umění švédsko-norského krále Oskara II. Poskytuje přehled stavebních stylů v rozsahu několika století. Tradiční domy z celého Norska (přes 150 staveb) jsou uspořádány podle jednotlivých regionů. Některé domy jsou volně přístupné. Po skanzenu se pohybují ženy v tradičních norských krojích a předvádějí postupy zpracování ovčí vlny, vyrábějí pekařské výrobky atd. Největší pozornosti se těší Stavkirke z Golu, který sem byl přemístěn v roce 1885. Tento kostel borgundského typu (se zvýšeným středním prostorem) byl pravděpodobně postaven kolem roku 1 200. Interiér je zajímavý mimo jiné runami, které se místy na stěnách nacházejí.

Muzeum vikingských lodí - jsou zde vystaveny nejlépe dochované lodě Vikingů, které kdy byly nalezeny. Pocházejí z 9. století. Součástí expozice jsou i další předměty, které byly uloženy do hrobů společně s loděmi. Jedná se o nálezy z vikingských pohřebišť Gokstad, Oseberg a Tune. Muzeum se nalézá na poloostrově Bygdøy, vstupné činí 30 NOK.

Oslo nabízí mnoho možností kulturního vyžití, které však lze zaměnit díky přísným opatřením proti plné zástavbě města za pobyt na zalesněných vrcholcích nebo u moře. Lesy Vám vydají něco ze svých pokladů, a tak se domů můžete vracet s hříbky a kozáky opravdu výstavních rozměrů, nebo si kousek nad mořským břehem nacpat plnou pusu obřích borůvek. Pokud už máte dost slané vody v Oslofjordu, zajeďte si na kole k některému sladkovodnímu jezeru, která se v okolí města nacházejí. Příjemným a nikterak náročným výletem je výlet s kolem nad Holmenkollen. Vláčkem vyjedete až do stanice Frognerseteren a pak se na kole spustíte ke světoznámému skokanskému můstku. Oslo je připraveno i na zimní radovánky. Vládne početnými vleky a běžeckými tratěmi o délce přes 2 000 km.

V letních měsících je v Oslo možné prožít slunečné dny i týdny bez zamračené oblohy a jakékoli deštivé připomínky toho, že se nacházíte na nehostinném severu. Od prosince do dubna je město pokryto sněhem a tak jsou v Oslo a jeho okolí dobré lyžařské podmínky.  

no_041_sm.jpg 2.5K

         Pojedete-li jižně od centra města po silnici číslo E 18, narazíte na "Viking Landet", park, který Vás zavede do časů Vikingů. Ukázky stavby vikingských lodí, běžného života a hospodaření Vikingů, tržiště s předměty demonstrujícími jejich uměleckou a řemeslnou zručnost, to vše Vás vrátí zpět v čase a dovolí Vám zapomenout na hektičnost dnešní doby.