Dolní Rakousy (Niederösterreich)

              Svou rozlohou 19.172 km2 je největší spolkovou zemí s 1.450.000 obyvateli. Počínaje rokem 1986 je hlavním městem Sankt Pölten. Celé území lze v zásadě rozčlenit na Lesní část či Polesí (Waldviertel) a Vinnou část (Weinviertel). Ze všech spolkových zemí má nejvíce obdělávané půdy. Na té se pěstuje především cukrovka a pšenice, jsou zde četné vinice a ovocné sady. 
 
au_044_thumb.jpg 2.3K        
       
Přestože Dolní Rakousy nejsou nikterak hornatou zemí, turisticky jsou poměrně atraktivní. Především jsou navštěvovány přírodní parky Schwarzau (na východ od Wiener Schneebergu), Hohe Wand, Geras, Ötscher Tormäuer či Leister Berge. Známé jsou také dolnorakouské jeskyně. Přístupné jsou například Hochkarschachthöhle nedaleko Ybbsu. Několikahodinovou pěší túru je nutné podstoupit k návštěvě dalších, z nichž nejkrásnější jsou Nixhöhle u Frankenfelsu a Hermannshöhle u Kirchergu am Wechsel.

         Do zdejších lázní dojíždí každoročně tisíce návštěvníků z celé Evropy. Nejznámější jsou Baden bei Wien a nedaleké Bad Vöslau, Bad Schönau, Salzerbad. Vyhledávané jsou i slatinné lázně  Harbach.

Horní Rakousy (Oberösterreich)

              Na obou březích Dunaje se rozprostírá spolková země o celkové rozloze 11.979 km2 čítající 1.300.000 obyvatel. Zemědělství je zde zaměřené především na pěstování zeleniny a ovoce, ve vyšších oblastech je hojně chován skot.

         Celé území Horních Rakous lze podle velmi specifických podmínek členit do několika zcela odlišných přírodních lokalit. Sever země (tzv. Mühlviertel)au_053_thumb.jpg 2.5K připomíná svými nízkými lesy porostlými horami Šumavu. Toto pásmo od zbytku území jasně odděluje Dunaj, kolem něhož se rozprostírá široká rovina. V pahorkaté části jihozápadně od Dunaje leží hlavní město spolkové země, Linec. Jinak však toto území není ničím příliš výrazné a turisty není moc navštěvované. Jižně od Dunaje je typická horská část hojně protkaná krásnými jezery – zde se nachází hornorakouská část Solné komory (Salzkammergut). Okolí jezer Mondsee, Attersee a mnoha dalších jsou vyhledávána především kvůli možnosti provozování mnoha nejen vodních sportů. Dalších motivem pro návštěvu těchto míst samozřejmě může být samotná malebnost okolní krajiny. Na březích jezer se navíc nacházejí krásná městečka, která si zachovala svůj historický ráz z dávných dob, kdy se zde těžila sůl. Procházku po Hallstattu může zpestřit například i návštěva zdejšího solného dolu.

         Kdo se nespokojí s pozorováním horských velikánů od jezer, může využít mnoha lanovek. Ty ho vyvezou zpravidla do výšky kolem dvou tisíc metrů. Odtud už má člověk za slušného počasí okolní masivy například Dachsteinu, Höllegebirge, Hoher Nock či Schneeberg jako na dlani. Příznivci pěší neelektrifikované turistiky mohou samozřejmě vybírat z mnoha více či méně fyzicky náročných vycházek po okolních kopcích. K těm méně náročným zpravidla patří stezky k některým jezerům a horským soutěskám.

         Častým předmětem zájmu jsou i zde jeskyně. V oblasti masivu Dachsteinu se nacházejí dvě největší a nejznámější z nich, Mammuthöhle a Reiseneishöhle. I v Horních Rakousích narazíme na mnoho velmi kvalitních lázeňských komplexů. Asi nejnavštěvovanější jsou v Bad Ischlu. Zde vyvěrají na povrch četné minerální prameny. Další lázně najdeme v Bad Goisernu, Bad Hallu a jiných městech.

Burgenlandsko (Burgenland)

             Rozprostírá se v jihovýchodní části Rakouska. Jeho rozloha činí 3966 km2 a žije zde kolem 265.000 obyvatel. Správním městem je Eisenstadt. Prakticky celá spolková země je zaměřena na zemědělskou výrobu. Pěstuje se zde především pšenice, kukuřice a cukrovka. Jako jinde v Rakousku, i zde se nachází mnoho vinic a ovocných sadů.

         Celé Burgenlandsko lze rozčlenit na dvě výrazně odlišná území. Severní rovinatá část je z velké části zaplněna Neziderským jezerem. Kolem něho je patrný vliv maďarské kultury. Mnohé vesničky na březích jezera lákají turisty svými malebnými vinnými sklípky a hudební produkcí cikánských kapel. Druhou částí celé spolkové země je potom hornatý střed a jih. Zde lze nalézt mnoho krásných hradů, zámků a klášterů. Za návštěvu určitě stojí Bernstein, Forchenstein či Schlaining.

Štýrsko (Steiermark)

             Celkem 1.200.000 obyvatel žije na území o rozloze 16.386 km2. Jména, jimiž se často označují dva výrazné územní celky, dávají tušit, jaký charakter obě území mají, nebo alespoň, co je pro ně typické. Severní části se pro značné zásoby železné rudy přezdívá Železné markrabství, jižní Zelené markrabství dostalo pseudonym díky své lesnaté povaze.

         Zemědělská výroba ve Štýrsku se soustřeďuje na pěstování veškerých obilovin, brambor, vína a ovoce. Průmysl se zde poslední dobou rozvíjí hlavně těžební.

   au_045_thumb.jpg 2.5K       Štýrsko patří mezi rakouské nejnavštěvovanější spolkové země. Za vše mohou mnohá jezera a krásná horská údolí. Prostor mezi nimi je navíc vyplněn skalními masivy, které jsou často přístupné prostřednictvím lanovek. Nejvyšším horským pásmem je západní masiv Dachsteinu a Totes Gebirge. Do Štýrska zasahuje i část Solné komory. K turisticky nejpřitažlivějším oblastem zde patří jezera Altauseer See, Grundlsee či Toplitzsee, věhlasná je oblast kolem řeky Enns a jezerní seskupení kolem Bad Ausee. Turisté zaměření spíše na zdolávání větších výškových rozdílů hojně navštěvují pásmo Nízkých Taur.

V některých přírodních rezervacích na území Štýrska existují pěkné naučné stezky (Frebenzen či Pöllauer Tal). O návštěvu si koleduje i nejstarší zpřístupněná jeskyně na světě, Kraushöhle u Gamsu. Tu navštěvují tisíce turistů již od roku 1882. Kulturním centrem je především město Graz, na území se nachází řada překrásných hradů (Landsberg či Riegersburg), zámků (Eggenberg nebo Festenburg) a klášterů (Admont, Seckau či Vorau). Z lázní jsou nejvěhlasnější Bad Aussee, Bad Gams a Bad Radkersburg.

Korutany (Kärnten)

              Korutany s rozlohou 9533 km2, 550.000 obyvateli a hlavním městem Klagenfurtem jsou nejjižnější ze všech rakouských spolkových zemí.

         Pro turistiku skýtají Korutany poměrně dost příležitostí. Navštěvovaná je horská skupina Saualpe (2079 m.), Kreuzeck Gruppe či Gurktaler. Zajímavou povahu mají Karnišské Alpy a Gailtaler Alpen. Zde se nacházejí jezera s velmi teplou vodou, a tudíž zde existuje mnoho rekreačních a lázeňských zařízení. Nejznámější jsou Keutschacher See, Millstätter See či Wörther See. Na území Korutan se nacházejí i dva známé přírodní parky, jejichž návštěvu by neměl opomenout žádný přírodních krás chtivý dobrodruh. Jeden z nich se nachází u Lendorfu a.d. Drau, druhý u Hermagoru.

Salzbursko (Salzburger Land)

              Převážně hornatá spolková země o rozloze 7154 km2, 460.000 obyvateli a správním střediskem Salzburgem. Na území zasahuje západní část Solné komory, východní cíp Kitzbühelských Alp, severní část Vysokých Taur a především Vápencové Alpy.

  au_056_thumb.jpg 2.0K     
        
Zemědělství je zde zaměřeno na pěstování brambor a obilovin, ve vyšších oblastech je rozvinuté pastevectví. Charakter průmyslu je dán velkým nerostným bohatstvím, které se zde pod povrchem země nachází. Převažuje tudíž těžební a zpracovatelský průmysl. Na mnoha říčních tocích vyrostly za posledních několik málo desetiletí četné vodní elektrárny. Známá je především kontroverzní Kaprunská soustava.

         Z přírodních krás jsou jednoznačně na prvním místě všudypřítomné horské masivy. Jde především o skupiny Tennegebirge, Lofer Steinberge, Radstädter Tauern a Hagengebirge. Kromě samotných horských štítů jsou nedílnou součástí těchto přírodních celků krásná údolí, divoké horské soutěsky a mnohé vodopády. Přístup do oblastí turistům usnadňují kvalitní horské silnice (často s mýtem) a rozsáhlá síť lanovek. V Salzbursku se nachází i překrásný Krimmlský vodopád, největší v Alpách a pátý největší na světě. Své kouzlo mají krásná horská, ale i níže položená jezera. Z těch je třeba jmenovat alespoň Zellersee a Grundlsee.

         Turisty vyhledávané jsou i zdejší jeskyně. K těm nejnavštěvovanějším patří Lamprechtsofenloch u Loferu a především Eisriesenwelt u Werfenu - vůbec největší ledová jeskyní na světě.

Tyrolsko (Tirol)

              Spolková země o rozloze 12.648 km2 a 600.000 obyvateli se skládá ze dvou zcela odlišných celků, Severních a Východních Tyrol. Hlavním městem je Innsbruck, ve Východních Tyrolách Lienz. Je asi vůbec nejnavštěvovanější oblastí celého Rakouska, především díky četným přírodním krásám, ale i tradičnímu folklóru. Podobně jako v Salzbursku, i Tyroly jsou zemědělsky využívány především k pěstování brambor a obilovin, výše položené louky jsou ideálními místy pro chov skotu. Bohatý říční systém nechal vzniknout mnoha hydroelektrárnám, které zásobují energií nejen Tyrolsko, ale i sousední země.

         Turistické aktivity jsou zaměřeny především na horskou oblast, kde byla díky ideálním podmínkám vybudována mnohá kvalitní lyžařská střediska. Ne náhodou se v samotném Innsbrucku konaly již dvakrát zimní olympijské hry. Z nejznámějších zimních středisek jmenujme Kitzbühel či St. Johann im Tirol. V letních měsících jsou Tyroly vyhledávány především díky ideálním podmínkám pro vysokohorskou turistiku. Tu navíc usnadňují a zpříjemňují všudypřítomné lanovky a možnost poměrně laciného, ale velmi pohodlného ubytování přímo vysoko v horách. Nejkrásnější značené cesty vedou napříč Stubaiskými, Őtzalskými, Kitzbühelskými a Zillertalskými Alpami. Ve východním Tyrolsku jsou nejnavštěvovanější Lienzer Dolomiten.

         Samozřejmostí jsou i zde mnohé horské soutěsky, krásná údolí, horské vesničky, prudké horské potoky a říčky s mnohými vodopády a spousta jeskyní.

         Typický a světově věhlasný je zdejší folklór. Místní si na svých tradicích nesmírně zakládají. Charakteristické jsou zdejší melodie, v letních měsících se na zámku Ambras pravidelně koná festival staré hudby.

Vorarlbersko (Vorarlberg)

         Nejzápadnější spolková země je se svými 2601 km2 a 310.000 obyvateli druhou nejmenší. Správním střediskem je Bregenz.

         Opět se jedná především o hornaté území. Z člověkem téměř nedotčených masivů jsou nejkrásnější Bregenzer Wald. Lze se zde vydat na mnoho nepříliš náročných vycházek, v jejichž závěru je návštěvník zpravidla odměněn překrásným výhledem. Navštěvovaná jsou i údolní jezera a nádrže. Voda je vůbec nedílnou součástí celé země. Na západní straně láká pohodlnější jedince k odpočinku Bodamské jezero. Zde je možné se pochopitelně oddat mnoha vodním sportům. V horských oblastech má voda zcela jiný charakter. Prudce zde ve zpěněných peřejích spadá směrem do údolí.

         Ani kulturně na tom není Vorarlbersko nikterak špatně. Především podél téměř celého toku Rýna leží množství starých hradů, zámků, pevností a klášterů. Některé zachované v původní podobě, z některých už jsou k vidění jen torza. Bregenz na břehu Bodamského jezera je navíc dějištěm každoročního mezinárodního hudebního festivalu.