Vídeň

au_085_thumb.jpg 2.8K              Jako největší a hlavní město Rakouska je Vídeň jeho kulturním, politickým a také ekonomickým centrem. Současně je Vídeň samostatnou spolkovou zemí, která se dále člení na 23 okresů. Na rozloze kolem 415 km2 dnes žije asi 1.600.000 obyvatel. Turisticky je Vídeň velmi vděčná, o čemž svědčí její čtvrté místo v žebříčku nejnavštěvovanějších evropských měst.  

         Vídeň leží při Dunaji mezi Alpami (jejím výběžkem je Vídeňský les – Wienerwald) a Moravským polem. Za doby Římanů býval na tomto území vojenský tábor Vindobona. Mimo jiné zde roku 180 zemřel Marcus Aurelius. Městská práva nabyla dnešní Vídeň roku 1221 za vlády Babenberků a od roku 1270 se již stala sídlem Habsburků. Z historicky významných okamžiků z dějin města připomeňme obležení Turky z roku 1683 a Vídeňský kongres probíhající zde v letech 1814-1815, který ustanovil uspořádání Evropy po skončení napoleonských válek.

         Městu vévodí gotický Stephansplatz s nádherným dómem sv. Štěpána (Stephansdom). Stavba vznikla v průběhu 14. a 15. století namístě původní románské basiliky. Pro veřejnost přístupná 137 metrů vysoká věž umožňuje úchvatný pohled na Vídeň z ptačí perspektivy. V interiéru zaujme především vyřezávaný oltář a náhrobek císaře Friedricha III. Za dómem, na adrese Domgasse 5, najdeme dům, kde W.A. Mozart v letech 1784-1789 složil svou Figarovu svatbu. Vydáme-li se směrem k Vídeňskému kanálu ulicí Jugengasse, (kde mimochodem kdysi bývalo známé židovské ghetto) dojdeme ke kostelu sv. Ruprechta (Ruprechtskirche), který je vůbec nejstarší v původní podobě dochovanou románskou stavbou ve Vídni.

         Korutanská třída (Kärtnerstrasse), kde jsou k nahlédnutí asi vůbec nejpřepychovější vídeňské obchody, spojuje náměstí Stephansplatz s budovou opery. Nedaleko od ní se octneme na Neuer Marktu (barokní kašna od M.R. Donnera), kde je vchod do císařské hrobky. Zde nalezneme ostatky 12 císařů a 16 císařoven. Nejhonosnější z nich patří Marii Terezii.

au_081_thumb.jpg 2.2KDo prostoru Hradu (Hofburg), který býval císařským sídlem habsburských vládců, se dostaneme hlavním vchodem z náměstí Michaelerplatz. Z celého grandiózního areálu Hradu zaujme již samotné průčelí se zlacenou kupolí. Dostaneme se na nádvoří In der Burg se sochou císaře Josefa I. Do klenotnice (Schatzkammer), kde je uložena například rakouská císařská koruna či ostatky svatých, se dostaneme nejlépe skrz renesanční Švýcarskou bránu. K hradu ještě z různých stran přiléhají další objekty – ze severovýchodu Španělská jízdárna (Spanische Reitschule) a těsně vedle ní i konírna (Stallburg). Na náměstí Josefplatz je budova Rakouské národní knihovny se slavnostním sálem, jehož kupole je vyzdobena mnoha freskami. Celý areál Hofburgu ukončuje Albertina – budova, kde je k vidění vůbec nejrozsáhlejší sbírka grafiky na světě.  


        Ideální způsob, jak poznat historické jádro Vídně, je prostřednictvím 6 km dlouhé Okružní třídy (Ring), která ho celé obepíná. Ta byla zbudována na místě původních městských hradeb. Na náměstí Maria Theresien Platz naproti Hradu se do výšky úctyhodných 20 metrů vypíná socha císařovny. Kromě té je na náměstí situována i budova Uměleckohistorického muzea, kde jsou k vidění takoví malířští mistři jako Rubens, Tizian, Raffael, ale i historické sbírky z antiky či Egypta. Směrem k Západnímu nádraží (Westbahnhof) vede od budovy muzea jakýsi vídeňský Václavák – hlavní nákupní třída – Mariahilfer Strasse, která se táhne v délce téměř pěti kilometrů. Budova parlamentu je postavena ve stylu řeckého stavitelství, Nová radnice je potom novogotická. V severním cípu Okružní třídy si ještě návštěvník může prohlédnout budovu univerzity, Votivní kostel či budovu burzy.

Mariahilfer Strasse ústí přímo u zámku Schönbrunn., který byl od poloviny 18. stol. sídlem císařské rodiny. Stavba je dílem J.B. Fischera z Erlachu a N. Pacassiho. Impozantní průčelí měří 180 metrů a v interiéru budovy se skrývají skutečné skvosty. Pro veřejnost je zpřístupněno celkem 45 místností. Nejzajímavější jsou Velká galerie, čínské salonky vybudované za Marie Terezie či komnaty císařského páru Františka Josefa I. a jeho manželky Alžběty. Koho neuchvátí vnitřek krásného zámku, ten musí být okouzlen alespoň rozsáhlým Francouzským parkem s mnoha pavilony. K vidění je zde dokonce zoologická zahrada či Palmenhaus (jakási botanická zahrada včetně exotických palem).

Mimo Okružní třídu potom leží ještě dvě památky, jimž by měla být při návštěvě věnována pozornost. Jde o barokní kostel sv. Karla Boromejského (Karlkirche) a komplex belvederů zahrnující mimo jiné i dva barokní zámky od proslulého L. Hildebrandta.

Salzburg

               Salzburg je se 145.000 obyvateli čtvrtým největším rakouským městem a současně hlavním městem Salcburska. Díky množství zachovalých historických památek je někdy nazýván Římem severu. Rozkládá se po obou březích řeky Salzach.

  au_067_thumb.jpg 2.8K 
      
Centrum města tvoří Rezidenční náměstí (Residenplatz), které je ze všech stran obklopeno historickými budovami. Na jižní straně lze nalézt dóm sv. Ruperta pocházející z let 1614-1628. Obě věže však byly doplněny až v letech 1652-1657. Ty spolu s kupolí dávají historickému centru města charakteristický vzhled. V interiéru, který je schopen pojmout neskutečných 10 000 lidí, jsou dominantou především fresky od D. Mascagniho. Na oltáři je dokonce obraz od českého malíře Karla Škréty.

         Na západní straně náměstí se nachází arcibiskupská residence postavená v letech 1596-1619, na protilehlé straně potom Nová residence. Na její věži byla roku 1702 instalována zvonkohra s 35 zvony, která vyhrává denně v 7, 11 a 18 hodin Mozartovy melodie. Na severní straně náměstí je pak kostel sv. Michala. Samotnému náměstí vévodí 14 metrů vysoká kašna zbudovaná v letech 1656-1661. Na severovýchod od tohoto kostela narazíme na náměstí Mozartovo (Mozartplatz), kde roku 1842 postavil L. Schwanthaler věhlasnému skladateli pomník.

         Na jih od dómu je Kapitulní náměstí, na jehož spodní straně se nachází kašna postavená dle návrhu R. Donnera. Zajímavá je západní strana celéhoau_062_thumb.jpg 2.0K náměstí, kde se nachází rozlehlý komplex kláštera sv. Petra. Ten byl založen již roku 690 sv. Rupertem a již od tohoto data se stal kulturním a především vzdělanostním centrem celé oblasti. 

         I na severním břehu řeky lze narazit na překrásné památky. Za všechny jmenujme alespoň kapucínský klášter ležící na vrchu Kapuzinerberg. Právě z tohoto návrší je úchvatný pohled na celé město.  
  
Innsbruck

              Správní centrum Tyrolska je se svými 125.000 obyvateli sídlem zemské vlády a univerzity. Rozkládá se na obou březích řeky Inn a díky své poloze je významnou dopravní křižovatkou v zemi. Navíc je situován bezprostředně pod více jak 2000 metrů vysokými vrcholky alpských štítů, které dodávají atmosféře města zajímavý nádech.

au_019_thumb.jpg 2.7K         Prohlídku města je asi nejvhodnější začít u Triumfální brány (Triumphforte), která byla postavena roku 1765 k příležitosti svatby Leopolda II. a Marie Ludoviky Španělské. Přímo od brány nás do samotného historického centra města zavede ulice Marie Theresie Strasse. Ta je právem, hlavně díky mohutnému hřebenu Nordkette ve spodní části, považována za jednu z vůbec nekrásnějších ulic světa. Po pravé straně ulice (čp. 43) je Zemský dům (Landhaus) z let 1725-1728. Interiér zaujme především překrásným schodištěm zdobeným mnoha sochami. Uprostřed Marie Theresie Strasse stojí Anenský sloup (Annasäule) postavený roku 1703 sochařem C. Benedettim. Přímo naproti je radnice pocházející z revolučního roku 1849. V ulici Pfarrgasse narazíme na Dómské náměstí s dómem sv. Jakuba (Dom zu St. Jakob), který byl postaven na místě původního gotického kostela. V interiéru se podepsal slavný Lucas Cranach svým obrazem na hlavním oltáři.

         Východně od Dómského náměstí stojí zámek (Hofburg), jehož současná podoba pochází z let 1754-1770. Přestavbu původního sídla tyrolských vladařů siau_018_thumb.jpg 2.4K u J.M. Gumpa objednala sama Marie Terezie. V bezprostředním sousedství Hofburgu je pozdně gotický kostel, jehož interiér nese spíše prvky barokní. Nejvýznamnější relikvií zde je náhrobek císaře Maxmiliána I., který je považován za vůbec nejlepší dílo německé renesance.

         Na samém okraji Innsbrucku, na předměstí Wilten, stojí stejnojmenný klášter, který byl především v 15. a 16. století centrem vzdělanosti širokého okolí.

 
 
 
 
Graz (Štýrský Hradec)

              Druhé největší město Rakouska s 243.000 obyvateli, ležící v údolí řeky Mur, je správním sídlem spolkové země Štýrsko.

au_013_thumb.jpg 2.5K         V samém středu historického centra města je hlavní náměstí (Hauptplatz), kteréhu jasně dominuje kašna se sochou arcivévody Jana postavená roku 1878. Vedle radnice potom začíná známá ulice Herrengasse, na níž mimo jiné nalezneme „malovaný dům“ (čp. 3) a Zemský dům (Landhhaus), čp. 16. Ten platí za nejmohutnější stavbu štýrské renesance. Jižně od něj může být zajímavým zpestřením prohlídky města návštěva zbrojnice (Zeughaus), kde je k vidění sbírka zbraní, ostatní výzbroje a výstroje pro více jak 30.000 mužů, pocházející převážně ze 17. století.

         Na konci Herrengasse vyjdeme na náměstí Platz am Eisernen Tor, kde na paměť vítězství nad Turky postavili v letech 1665-1671 16 metrů vysoký mariánský sloup. Z náměstí pak vedou dvě výrazné ulice – Opernring a Joanneumring. Na prvně jmenované je významná především budova opery postavená v letech 1897-1899. Na západ od ní nalezneme vůbec největší chrám ve městě, Leechkirche z let 1275-1293.

         Nedaleko náměstí Karmeliter Platz se nachází hrad (Burg) postavený císařem Friedrichem II. roku 1453. Celý komplex však byl naprosto přestavěn za arcivévody Karla II. v průběhu 16. století. Jižně od hradu leží vrcholně gotický dóm pocházející z let 1438-1462. Skutečnost, že byl postaven císařem Friedrichem III., dokládají jeho erby a heslo při vstupním západním portálu. Hned vedle dómu je pak mauzoleum císaře Friedricha II.

         Spousta zajímavých historických památek je k vidění i na druhé straně (jihozápadně) od Hlavního náměstí. Především je to františkánský klášterau_016_thumb.jpg 2.2K s kostelem. Další klášter se pak rozkládá na druhém břehu řeky Mur. Jde o komplex minoritského kláštera, v jehož centru stojí dvouvěžový kostel P. Marie (Maria Hilf Kirche). Z historického centra města můžeme vyrazit na kratší procházku (asi půl hodiny) na tzv. Zámecký vrch (Schlossberg), který je dostupný i lanovkou. Do roku 1809 se zde rozkládala renesanční pevnost, která byla zničena na příkaz Napoleona. Dnes je celý prostor vyplněn příjemnými parky, v jejichž centru stojí známá hodinová věž (Uhrturm) pocházející z roku 1561. Známá je natolik (nebo právě proto), že se dostala i do znaku města. Kromě samotné věže je na vrchu i bezmála 100 metrů hluboká Turecká studna (Türkenbrunnen), či naopak 35 metrů nad povrch se tyčící zvonice z roku 1588.

Turisticky velmi navštěvovaný je 600 metrů dlouhý tunel s „pohádkovou“ dráhou, který byl vybudován v někdejších protiletadlových krytech.