Turistické informace

 

DůLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Policie  158
Záchranný systém na cestách 154
Záchranná lékařská služba  155
Hasiči    150
Podávaní telegramů    127 (0127)
Informace o tel. číslech    120 (0120)
Informace o mezinárodních tel. číslech 0149
Informace o faxových číslech 126
Mezinárodní telefonní/faxová ústředna 0132-5

                    

 

 

  

 

 

 

sk_019_sm.jpg 1.9K

 

 

  

SILNIČNÍ PŘEDPISY

    Při cestě automobilem je potřeba mít platný řidičský průkaz, průkaz vozidla, povinné ručení pro zahraničí - zelenou kartu. Řidiči jsou povinni  zastavit před přechodem pro chodce a dát jim přednost (nesmí je ani ohrozit). Během jízdy není povoleno používat v automobilu neupevněný mobilní telefon.  Dále by měli mít řidiči i spolujezdci zapnutý bezpečnostní pás. Na dálničních tazích je potřeba mít dálniční známku viz. tabulka.

 
     Ceník dálničních známek v roce 2000 v Sk

15-ti denní pro vozidla do 1,5 t 60,--
15-ti denní pro vozidla od 1,5 do 3,5 t 135,--
1 roční pro vozidla do 1,5 t 400,--
1 roční pro vozidla od 1,5 do 3,5 t 900,--
1 roční pro vozidla od 3,5 do 12 t 3000,--
1 roční pro vozidla nad 12 t 6000,--

 

 

 

 

* pokuty za jízdy bez dálniční známky bývá obvykle dvojnásobek ceny dálniční známky

RYCHLOSTNÍ  LIMITY (v km/h)

 

V OBCI

MIMO OBEC NA DÁLNICI
AUTOMOBILY DO 3,5 t 60 90 130
AUTOMOBILY NAD 3,5 t 60 80 80
MOTOCYKLY 60 90 90

  
 

* minimální rychlost na dálnici je 50 km/h

 

Policie je Vám může za dopravní přestupky udělit pokutu od 500 Sk do 5000 Sk.

 

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY

     Limit zboží pro neobchodní vývoz i dovoz je do hodnoty 6 000,- SK. Bez devizového povolení lze v cestovním styku vyvézt (i dovézt) bankovky v Kč i cizí měně nejvíce v celkové hodnotě 200 000,- Kč. Částky nad tento limit je třeba předepsaným způsobem deklarovat na celnici.

V rámci celní unie je umožněno na zboží, které nemá obchodní charakter a je určeno pro osobní potřebu, použít jednotnou celní sazbu 5% z celní hodnoty, pokud celní hodnota nebo celková celní hodnota nepřesahuje 8 000,- SK nad uvedený limit.

 

PŘEDPISY PRO DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ

    Bez cla můžete do SR dovést alkohol (2 litry vína, 1 litr lihovin), tabák (200 cigaret), 50 g parfému nebo 0,25 l toaletní vody dále čaj, kávu a jídlo pro osobní spotřebu, dárky a suvenýry v hodnotě 3000 Sk.

* platí pro osoby starší 18-ti let

 

Dále si bezcelně můžete s sebou na Slovensko dovést věci pro svoje užívání:

- sportovní zařízení, lovecké zbraně (V případě převozu zbraně a střeliva na Slovensko je nutné si na Velvyslanectví SR v Praze předem zajistit zbrojní průvodní list.), rybářské potřeby (rybář je povinen mít rybářský průkaz a speciální licenci, o kterou si může zažádat na Slovenské rybářské asociaci – Gessayova 21, 810 00  Bratislava, tel.: 00421/7/62318938), kempingové vybavení, kánoe a kajaky.

 

ZVÍŘATA 

    Pro domácí miláčky, např. psy a kočky,  je potřeba při vstupu předložit  mezinárodní očkovací průkaz.

 

STAROŽITNOSTI

Vývoz starožitností, historických či kulturních památek je možný, ale pouze za předpokladu, že:

- návštěvník vlastní potvrzení o nabytí předmětu (tedy účtenku)          

- návštěvník musí obdržet souhlas (písemný) od Slovenského národního muzea nebo          Slovenské národní galerie

 

ZDRAVOTNICTVÍ

    Přesto, že mezi ČR a SR je uzavřena Dohoda o zdravotní péči (zákon č. 202/1993 Sb.) jakož i Dohoda mezi MZ ČR a MZ SR o způsobu účtování při provádění letecké záchranné služby, je možné, aby se občané ČR, byť cestují na Slovensko pouze ke krátkodobému pobytu, připojistili, nebo alespoň zjistili u svého pojišťovacího ústavu dosah pojistných služeb směrem k SR. Zároveň by občané měli mít u sebe průkaz své zdravotní pojišťovny, event. doklad o připojištění.