Košický kraj

 

 

KOŠICE

     První písemná zmínka o jižním předměstí města je z roku 1230. Díky své výhodné obchodní a strategické poloze zaznamenali Košice rychlý vzestup. Udělení privilegií napomohlo rozkvětu řemeslné výroby, obchodu a zvyšovalo význam i rozvoj města. V roce 1369 dostali Košice jako první město v Evropě vlastní městský erb. Od roku 1347 až do začátku 18. století bylo město druhým (po Budine) nejvýznamnějším městem Uherska. Přiměřeně k svému hospodářskému, administrativnímu a politickému významu byla ve městě roku 1657 založena univerzita. Historické jádro Košic tvoří největší památkovou rezervaci na Slovensku. Umělecky a historicky nejhodnotnější a nejzajímavější objekty se nachází okolo původního středověkého náměstí – dnes Hlavnej ulice.

 

Dóm sv. Alžbety

     Dominantou města je vrcholně gotický Dóm sv. Alžbety. Kostel stojí na místě farského kostela, který vyhořel kolem roku 1370 a kterého patronkou byla také sv. Alžbeta. Výstavba dómu začala kolem roku 1378 a probíhal ve více etapách. Pokud se podíváte dovnitř kostela můžete spatřit hlavní oltář sv. Alžbety, dřevěnou plastiku Panny Marie, fragmenty nástěnné malby – Poslední soud a mnoho dalších unikátních předmětů.

 

KAPLNKA SV. MICHALA

     Kaple pochází pravděpodobně z první poloviny 14. století a sloužila jako příslušenství farského kostela. Byla vybudovaná jako „cintorínska kaplnka“ uprostřed hřbitova uprostřed města. Kaple je zasvěcená svatému Michalovi – průvodcovi duší na druhý svět. Spodní část kaple sloužila jako kostnice a ve vrchní části se sloužili zádušní mše. Nad dveřmi zákristie můžete spatřit nejstarší erb Košic.

 

URBANOVA VEŽA  

sk_041_sm.jpg 3.9K

      Věž vznikla renesanční přestavbou původní gotické věže (z přelomu 14. a 15. století). Dobudovaná byla roku 1628. Ve věži byl dříve umístěný 7 tun vážící zvon svatého Urbana, který roku 1557 slil olomoucký „zvonař“ František Illenfeld. Roku 1966 vypukl ve věži požár, který poškodil věž, zničil zastřešení a zvony. V letech 1967-71 byla věž restaurována a opravený zvon byl vystavěn v prostranství před Dómem. Ve zdech věže je zasazených 36 náhrobních kamenů pocházejících ze 14. a 15. století, jeden je dokonce ze 4. století.  

Košice se v posledních letech staly díky svým nákladným rekonstrukcím jedním z nejhezčím měst na Slovensku (velkou zásluhu na dnešní podobě má dnešní prezident Schuster, dřívější primátor Košic). Při návštěvě si nesmíte nechat ujít zejména Hlavní ulici a na ní navazující Hlavné námestie. Košice nabízejí po celý rok celou řadu kulturních akcí či sportovních událostí.

Všechny potřebné informace o Košicích naleznete na webových stránkách: www.cassovia.sk a www.kosice.sk

 

 SPIŠSKÝ HRAD (UNESCO)  

 

         Rozsáhlé, mohutné zříceniny kulturní památky Spišského hradu (nejrozsáhlejšího na Slovensku) se malebně rozprostírají na travertinovém kopci nad Spišským podhradím. V dokumentech je o hradu zmínka už roku 1209 a roku 1241 už odolal útokům Tatarů. Hrad byl vícekrát přestavěn, hlavně v polovině 15. století bylo rozšířeno opevnění, stejně tak i 16. století za pánů Zápolských.

sk_033_sm.jpg 1.7K

      Jako sídlo spišských župních úřadů a dobře opevněná pevnost měl Spišský hrad mimořádně velký strategický a administrativní význam. Byl střídavě majetkem králů a významných šlechtických rodů. Obýván byl do roku 1703. Při požáru roku 1780 hrad vyhořel a obnoven již nebyl. Románský palác (hlavní hradní budova) představuje nejstarší zachovanou a z umělecko-historického hlediska nejcennější stavbu hradu. Široká románská věž uprostřed hradního nádvoří, vysoká 19,25 m, s obvodem 40 m, vypadá skoro nepoškozená přestože byla vybudovaná již okolo roku 1270. Od roku 1969 probíhají na hradě konzervační a renovační práce a v současnosti je hrad veřejnosti zpřístupněný jako muzeum. V hřebeni táhnoucímu se jižním směrem od hradu se nachází národní přírodní rezervace Dreveník – travertinové skalní město.

Sezóna je na hradě od 1. 5. až do 31. 10. Otevřeno vždy úterý až neděle od 9:00 do 18:00, poslední vstup v 17:15 hod.

 

Spišská Kapitula  (UNESCO)  

 

sk_032_sm.jpg 1.9K

        Původně samostatná obec Spišská Kapitula je od roku 1948 městskou částí Spišského Podhradia. Je městskou památkovou rezervací. Dominantní stavbou je pozdně-románská katedrála Sv. Martina z roku 1245-73 se dvěmi věžemi.

     Svatyně a chrámová loď byli rozšířené gotickými přístavbami. Katedrála má mimořádně cenný interiér. Fresky z roku 1317 znázorňují korunovaci krále Róberta. Je tu také nejstarší známá románská plastika na Slovensku – Leo albus. Zachovala se i hradní zeď s Dolní a Horní bránou. Nachází se zde i renesanční biskupský palác z roku 1652 s barokní úpravou, hodinová věž z roku 1739 a budova seminára, původně gotická, později renesančně a barokně upravená.

 

 LEVOČA

     Současné město je městskou památkovou rezervací a vzniklo po tatarském zpustošení v polovině 13. století. Postupně se stalo jedním z nejvýznamnějších měst na Spiši. Od roku 1271 bylo město samosprávy 24 spišských měst. Bohatství města dokumentují historické gotické a renesanční stavby. Úpadek města nastal až po protihabsburském povstání v 17. století. Poprvé ve městě zazněla i část slovenské hymny „Nad Tatrou sa blýská“, to když byla Levoča střediskem Slovenského národního hnutí. Na historickém náměstí je více jak 50 gotických a renesančních i raně-barokních domů. Po obvodě historického jádra se zachovaly části gotického městského opevnění ze 14. a 15. století. Ve městě se nachází zajímavá radniční budova z konce 15. století. Na jižní fasádě ji zdobí alegorické fresky. S radnicí je spojená i zvonice (1656-61). Gotický Kostol sv. Jakuba – druhý největší kostel na Slovensku (14. století). Nejzajímavější částí kostela je hlavní oltář ze začátku 16. století, který je nejvyšší dřevěný pozdně-gotický oltář na světě. Z měšťanských domů na náměstí patří mezi nejzajímavější renesanční Thurzov dom. Vaši pozornost upoutá zejména sgrafitovou fasádou.

     Pokud již budete unaveni prohlídkou města můžete se vydat na nedalekou vodní nádrž, která se nachází 3 km od centra Levoče. Můžete si zde vypůjčit vodní kola, lodičky, zahrát volejbal či vyzkoušet windsurfing. Turisté si přijdou na své na značených chodnících Levočského pohoria. V zimě je hojně navštěvováno lyžařské středisko Závada, kde se nacházejí 3 lyžařské vleky.

 Více informací o městě naleznete na webové stránce: www.levoca.sk

 

Zemplínska šírava

    Známá rekreační oblast Zemplínska šírava patří k nejteplejším oblastem na Slovensku. Nebývalé množství tropických dní a nocí udělalo z této druhé největší vodní ploše na Slovensku významné turistické centrum zemplínského regionu. Vodní plocha má rozlohu 33 km2, délku 11 km, šířku 3,5 km, průměrnou hloubku 9,5 m (max. hloubka – 14 m). Zemplínka šírava má mimořádně příznivé podmínky na koupání, vodní sporty, rybolov i pěší turistiku.

 
Vinianske jazero

sk_043_sm.jpg 2.1K
    Jezero je vzdálené 11 km od Michaloviec. Leží v překrásné lesním prostředí. Jezero se vyznačuje mimořádně teplou vodou, neboť je chráněno okolními lesy před větrem. Je možné si zde půjčit loďky a vodní kola.

 
 
     
    
ROŽŇAVA
 

 

sk_045_sm.jpg 2.4K

         Nedaleko Slovenského krasu na jihozápad od Košic leží město Rožňava. První písemná zmínka o městu pochází z roku 1291. Celá historie města je spjatá s těžbou zlata, stříbra, mědi a později železné rudy.

    Období všestranného rozvoje města bylo ukončené náhlým úpadkem těžby a nepokoji rozpoutanými ve 30. letech 16. století, které trvali až do začátku 18. století. V 18. století ztratilo město téměř úplně charakter báňského města a postupně se proměnilo na obchodně-řemeslnické město. Rožňava se stala i významným školním městem. Historie místního tisku a žurnalistiky je bohatou studní rožnavského kulturního života v 18. a 19. století. První známou architektonickou památkou Rožňavy je původně farský kostel (v současnosti biskupská katedrála) z roku 1304. Ve středu náměstí stojí městská věž, která byla postavena v letech 1643-54. Mariánský sloup stojící před palácem biskupů vznikl na památku obětí ničivé epidemie cholery v roce 1711. Trojpodlažní budova radnice byla postavena v roce 1720. V roce 1786 byla dokončena budova evangelického kostela. 

Město je ideální základnou pro výlety do nedalekého Slovenského krasu. Více se o městu i okolí dozvíte na webové stránce: www.roznava.sk

 
 Kaštieľ Betliar

    Severně od Rožňavy se nachází vzácný zámek Betliar s nádherným přírodním parkem. Celý interiér zámku představuje expozice života šlechty a seznamuje návštěvníky s úrovní bytové architektury a kultury 19. století. Významná je sbírka uměleckých děl, zachovalý nábytek, zbraně, keramika, sklo, a různé kuriozity, které svědčí o sběratelské vášni bývalých majitelů zámku. Unikátní je knihovna s 15 000 svazky. Zámek obklopuje překrásný přírodní park s množstvím fontán. Zámek byl v roce 1995 kompletně zrekonstruován (Za tuto precizní rekonstrukci obdržel prestižní cenu EUROPA NOSTRA, udělovaná za vzorné rekonstrukce památek. Jen pro zajímavost držitelem tohoto ocenění je například i Národní divadlo v Praze).

Otevřeno je denně kromě pondělí a to: od 1. 5. do 31. 10.:  8:00 – 16:30 hod. a od 1. 11. do 30. 4.: 9:00 – 14:00 hod.

 
Hrad Krásna Hôrka

    Hrad se majestátně vypíná nad obcí Krásnohorské Podhradie. Kamenný gotický hrad byl postavěn již mezi roky 1318-20. Dějiny hradu jsou spojeny se třemi šlechtickými rody - Mariássyovců, Bebekovců a Andrássyovců. Když v 18. století ztratil hrad svůj strategický význam, změnil se hrad postupně na muzeum, které bylo veřejnosti zpřístupněno v roce 1910. Mimořádně zajímavé zařízení hradní kuchyně, sbírka zbraní i pozdně-barokní kaple.

Otevřeno je denně kromě pondělí a to: od 1.5. do 31.10.: 8.00 - 16.30 hod  a od 1.11. do 30.4.: 9.00 - 14.00 hod.

 
Slovenský kras  (UNESCO)

    Jižně od Rožňavy se nachází chráněná krajinná oblast Slovenský kras – největší krasové území ve střední Evropě, které patří mezi nejhezčí oblasti na Slovensku vůbec. Oblast je známá množstvím náhorních planin oddělených hlubokými údolími. Nejvyšším vrcholem území je Pipítka (1 225 m). Celé území chráněné krajinné oblasti bylo kdysi mohutnou tabulí svažující se na jih. Plynutím času a vody se vytvořily mohutné kaňony, které rozdělily krajinu na mnoho planin. Četné jeskyně vznikly činností podzemních vod. Krasovým zvětráváním dostalo území unikátní vzhled, kterým se odlišuje od jiných krasových území. Území je zajímavé i tím, že prakticky neexistuje povrchový odtok vody a všechny voda se dostává do podzemních dutin. Síť značkovaných chodníků vhodných na cykloturistické túry nabízí turistům příjemně prožité chvíle v nádherném přírodním prostředí.

 
Jaskyňa Domica  

sk_012_sm.jpg 3.9K

  Jeskyně patří mezi nejhezčí v Evropě. Objevena byla v roce 1926. Bohatou a barevně pestrou krápníkovou výzdobou láká mnoho turistů k prohlídce. Je charakteristická svými krápníkovými štíty, bubny i kaskádovými jezírky seřazenými terasovitě za sebou. Nachází na jihozápadním okraji Silické planiny, 10 km jihovýchodně od Plešivca v blízkosti státních hranic s Maďarskem.  Otevřeno je denně kromě pondělí a to: od 15.5. do 15.9.: 9.00 - 16.00 hod a od 1.2. do 15.5. a od 15.9. do 31.12.: 9.00 - 14.00 hod.  


GOMBASECKÁ JASKYNĚ

    Jeskyně se nachází na západním úpatí Silické planina na cestě mezi Rožnavou a Plešivcom, 11 km jižně od Rožnavy. Vyniká unikátními tenkými (2-3 mm) sintrovými brčky, které dosahují délky až 3 m. Jeskyně byla objevená v roce 1951. Otevřeno je denně kromě pondělí a to: od 15.5. do 15.9.: 9.30 - 16.00 hod. a od 1.4. do 15.5. a od 15.9. do 31.10.: 9.30 - 14.00 hod.

 
Ochtinská aragonitová jaskyňa

    Jeskyni můžete nalézt na severním úbočí vrchu Hrádok ve Slovenském rudohorí na cestě mezi Štítnikom a Jelšavou, 26 km od Rožňavy. Objevena byla teprve v roce 1954. Vyniká zejména nádhernou aragonitovou výzdobou. Jeskyně je jediné svého druhu v Evropě. Otevřeno je denně kromě pondělí a to: od 15.5. do 15.9.: 9.00 - 16.00 hod a od 1.4. do 15.5. a od 15.9. do 31.10.: 9.30 - 14.00 hod.

O přírodních krásách a bohatství jeskyň svědčí i to, že byly v roce 1995 zařazené do světového přírodního dědictví UNESCO.