Trenčiansky kraj 
 
 
 

V kraji, který protíná nejdelší řeka Slovenska Váh se vyskytuje velké množství termálních pramenů a lázeňských městeček. Můžete zde najít zachovalé zříceniny hradů i jiných kulturních památek. Jistě by jste neměli vynechat návštěvu „kopaničiarskeho kraja“ v okrese Myjava s jeho charakteristickým nápojem ze „slivek“ (švestek) jímž je tento kraj proslavený – slivovicí, který je zároveň jeden z charakteristických slovenských nápojů.

 
Místa, která stojí za vidění:

 
TRENČÍN
  
    

sk_006_sm.jpg 3.2K

        Město Trenčín díky své příznivé geografické a strategické poloze v údolí řeky Váh patřil už v minulosti k významným městům na Slovensku. Osídlení trenčianské lokality se datuje už od dob starší doby kamenné. Na začátku našeho letopočtu Římané posunuli hranice svého impéria až k Dunaji, kde budovali opevněné tábory. Z jejich pobytu na trenčínském území se dochoval originální nápis (připomíná vítězství Marka Aurélia v roce 179 n. l.) na hradní skále Trenčianského hradu. 

Po vpádu Tatarů ve 13. století byl Trenčín zpustošený. K rozkvětu města přispěl velmož Matúš Čák, který ovládl skoro celé území dnešního Slovenska. Trenčianský hrad byl jeho hlavním sídlem. Období vrcholu jeho vlády bylo i největším rozkvětem města. Po jeho smrti dochází k úpadku města a podobně jako i jiným evropským městům ani Trenčínu se nevyhly mnohé katastrofy a války. V 17. století byl Trenčín dobyt Turky a koncem 18. století vyhořel Trenčianský hrad a s jeho obnovou se začalo až ve 20. století. V druhé polovině 19. století se stal Trenčín obchodním a průmyslovým centrem středního Pováží. V období Československé republiky se rozvíjel zejména oděvní a potravinářský průmysl. V období socialismu byl městský urbanismus „vylepšen“ několika sídlištními bloky.

 
Trenčiansky hrad  

       Se nachází na vápencové masivu, na kterém je přímo pod dělovou baštou vytesán slavný římský nápis o vítězství Římanů nad Kvádmi u osady Laugaricio, z roku 179 n. l.. Hrad je postavený na místě slovanského hradiště a od 11. století byl královským strážným hradem.

sk_040_sm.jpg 2.1K

 Nejstarším objektem je pravděpodobně románská rotunda, z které se dochovala pouze část a tu můžete zhlédnout na horním nádvoří. Matúšova věž pochází z 11. století a do dnešní podoby byla přestavěná za vlády Matúše Čáka koncem 13. století. Poklady Matúša Čáka a vzpomínky na mocného vladaře přetrvaly i v mnoha legendách. Pověst o pokladu Matúša, ukrytém někde na Trenčianském hradu nebo v jeho okolí vzrušovali lidskou představivost po celá staletí. Žel bohu, doposud se poklad nenašel a pokud budete mít při své návštěvě Trenčína štěstí, možná nějaký ten poklad objevíte. K věži přiléhá soubor původně gotický paláců (Matúšov, Ludovítov, Barborin a  Zápolských). V dolní části hradu dominuje dělová bašta, kaple a zejména pověstná Studňa lásky, ke které se váže legenda o lásce Turka Omara ke krásné Fatimě. Návštěvníky upoutá i objekt kasární a Hodinová věž.

   
Morový stĺp

    Barokní sloup se sochařskou skupinou, nazývaný také stĺp najsvätejšej Trojice dominuje ve středu Mierového námestia. V roce 1712 ho nechal postavit gróf Mikuláš Ilešházi na památku obětím morové epidemie, která vypukla v Trenčíně v roce 1710. Za vidění stojí i samotné náměstí, které se zejména v posledních letech stalo po opravách některých domů opravdu skvostem Trenčína.

Trenčín je v současnosti městem, které poskytuje návštěvníkům bohatou nabídku kulturních a historických památek a velký počet společenských událostí, které každoročně lákají nové a nové turisty. Více informací o Trenčínu včetně mapy, programu kulturních akcí konaných ve městě a dopravních informací naleznete na webové stránce www.trencin.sk

 
BOJNICE

 

sk_001_sm.jpg 4.2K
   
   
Středověký hrad stál na místě dnešního Bojnického zámku. Postaven byl pravděpodobně v druhé polovině 13. století. V této době
sk_046_sm.jpg 1.9K
vlastnil hrad Matúš Čák, po jehož smrti hrad patřil několika vlivným feudálům. Původně gotický hrad, který téměř do základu změnily pozdější přestavby, se skládal z vnitřního hradu a venkovního opevnění. Nejrozsáhlejší přestavbu hradu uskutečnil rod Pálffyovců v letech 1899 – 1909, při které vnitřní část nahradili novými budovami s vysokými věžemi. Ze starého hradu se zachovala pouze část venkovního opevnění a k němu přiléhající hospodářské a administrativní budovy. Po osvobození 1945 se stal Bojnický zámek majetkem Československého státu a bylo v něm zřízeno vlastivědné muzeum. V současnosti je zámek zpřístupněn široké veřejnosti a více informací o zámku včetně otevírací doby, vstupného a plánovaných kulturních pořadech naleznete na webové stránce www.bojnice.sk na stránce se můžete dozvědět více informací i o blízké zoo, která je hlavně v létě v obležení dětí.

 
 
BECKOV

    Obec Beckov leží v údolí váhu, pod výběžky Povážského Inovca. V obci nachází původně gotický kostel z 15. století, který byl v 17. století renesančně přestavěný. Dalšími významnými kulturně-historickými památkami jsou barokní kostel s bývalým františkánským klášterem z konce 17. století. Dominantou obce je zdaleka viditelný Beckovský hrad, který se tyčí na strmém 70 metrů vysokém skalním masivu, přímo nad obcí ve výšce 245 metrů. První zmínka o hradu pochází z období okolo roku 1200. Původně gotický hrad byl později přestavěný na renesanční sídlo. V 18. století však hrad vyhořel. Ruiny hradu jsou v současné době uzavřené a probíhá zde archeologický průzkum.

 
ČACHTICKÝ HRAD

    Původně gotický hraniční strážný hrad z první poloviny 13. století byl přestavěný a rozšířený v 15. a 17. století. Pro veřejnost je v současnosti uzavřený, ale rozhodně stojí za vidění. V obci Čachtice je možné také navštívit gotický kostel z konce 14. století, gotickou kapli ze 14. století a renesanční zámek z roku 1668, ve kterém je zřízené muzeum.

 
TRENČIANSKÉ TEPLICE

    Nejen pro lázeňskou léčbu, ale i pro rekreaci a sport mají Trenčianské Teplice příznivé klima. Hlavním činitelem je nadmořská výška 272 metrů nad mořem, která způsobuje, že vzduch je čistý po celý rok. V oblasti se nacházejí i přírodní rezervace Baba a Žihlavník – Baske. Trenčianské Teplice nejsou známy pouze přírodními krásami, ale také bohatým kulturně-společenským životem. K nejvýznamnějším kulturním událostem roku patří festival komorní hudby Hudobné leto s mezinárodní účastí. Do popředí se dostává i mezinárodní filmový festival filmu Art Film Festival (www.artfilm.sk) , který navštívily například takové osobnosti jako Gina Lolobrigida, Franco Nero a další. Okolí lázeňského města nabízí i široké možnosti rekreace, koupání, cyklo i pěší turistiky, rybolovu, jezdectví i horolezectví. Návštěvníci městečka by jsi neměli nechat ujít návštěvu nejvýše položeného termálního koupaliště ve střední Evropě Zelená žaba. Trenčianské Teplice jsou vyhledávaným místem nejen nemocenských pacientů, kteří se zde léčí, ale také těch, kteří si ve zdravém, krásném a tichém prostředí chtějí strávit chvíle aktivního či pasivního odpočinku. Více informací o městečku naleznete na webové adrese: www.trteplice.sk

 
MYJAVSKÉ FOLKLÓRNÉ SLAVNOSTI

    Návštěvní Trenčianské kraje by neměli vynechat ani návštěvu vyhlášených Myjavských folklórních slavností, které se každoročně konají v polovině června. Více informací o slavnostech můžete každoročně získat na webových stránkách www.myjava.sk .

 
ZELENÁ VODA

    Za návštěvu zejména v horkých letních měsících stojí vodní nádrž Zelená voda u Nového Mesta nad Váhom. Vodní nádrž poskytuje možnosti vodních sportů, koupání i rybolovu. Scenérii okolí dotváří okolí Bielych Karpát a Povážského Inovca, zdobené historickými hrady – Čachtice, Tematín, Beckov. Rozmanitost okolí poskytuje aktivní odpočinek pro pěší i cykloturistiku, letní lyžování či jiné míčové hry.