Historie Španělska v datech

 

20.000 př. n. l.  
2000 př. n. l.     
238-219 př. n. l. 
209 př. n. l.     
2.stol.         
507         
711          
758       
1085         
1094          
1128      
1340         
1478         
1479           
1492
          
1510-1520   
1571         
1580           
1640            
1640-1658   
1700            
1704             
1713          
1808               
1833              
1869           
1873-1874       
1898         
1931            
1936-1939     
1955             
1973     
1975               
1978          
1979       
1982      
1986

rytiny a malby v jeskyních
začátek osídlování kmenem Iberů
nadvláda Kartága
nadvláda Říma
počátky křesanství ve Španělsku
říše Vizigótská
příchod Maurů
Cordóbský emirát
dobytí Toleda (rekonquista)
dobytí Valencie Rodrigo Diazem de Vivar
odtržení Portugalska od Kastilie
porážka Maurů
vznik inkvizice
personální unie Kastilie a Aragonie
objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem vyvrcholení rekonquisty
podrobení Mexika
porážka Turků
připojení Portugalska
osamostatnění Portugalska
povstání katalánské
vymření španělských Habsburků po meči
Gibraltar dobyt Angličany
ztráta amerických území a Nizozemí
napoleonská armáda obsadila Madrid
španělská občanská válka
vyhlášení nové ústavy
1.španělská republika
válka s USA - ztráta zbytku amerického území
2. španělská republika
občanská válka
Španělsko přijato do OSN
nástup Juana Carlose I. na španělský trůn
úmrtí generála Franca
nová ústava
Španělsko konstituční monarchií
Španělsko přijato do NATO
Španělsko přijato do EHS