Historie v datech

16.-13. století před n.l. - Chetitská říše
324-64 před n.l. - Seleukovská říše
64 před n.l.-395 n.l. Římská říše
395-1453 - Východořímská a Byzantská říše
1071 - bitva u Manzikertu
1204-1261 - latinské království
1299-1922 - Osmanská říše
1453 - pád Konstantinopole
1683 - obléhání Vídně
1878 - Berlínský kongres
1921-1922 - Řecko-Turecká válka
29.10 1923 - vyhlášení Turecké republiky
1952 - členství v NATO


Byzantské dynastie:
Theodosiové: 395-457
Leové: 457-518
Iustinové: 518-610
Hérakliovci: 610-717
Isaurijci: 717-820
Amorejci: 820-867
Makedonci: 867-1081
Komnénovci: 1081-1185
Angelovci: 1185-1204
Laskaridové: 1204-1261
Palailogovci: 1261-1453


Turečtí prezidenti:
1923-1938 Atatürk (Mustafa Kemal Paşa)
1938-1950 Ismet Inönü (Mustafa Ismet Paşa)
1950-1960 Celal Bayar
1960-1966 Cemal Gürsel
1966-1973 Cevdet Sunay
1973-1980 Fahri Korutürk
1980 Isan Sabri Caglayangil
1982-1989 Kenan Evren
1989-1993 Turgut Özal
1993 Husamettin Cindoruk
1993- Süleyman Demirel